Hội nghị sơ kết thực hiện công tác thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Ngày 12/10, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh (Ban Chỉ đạo 896) đã chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm bước 1, bước 2 và triển khai diện rộng công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự Hội nghị có Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 896, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm bước 1, bước 2 và triển khai diện rộng công tác thu thập thông tin dân cư,

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2018, tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai thí điểm công tác thu thập thông tin dân cư bước 1 từ ngày 1/4 đến 30/5/2018; bước 2 từ 1/7 đến 31/7/2018 tại 203 xã, phường, thị trấn với tổng số 19.423 hộ, 79.537 nhân khẩu. Thông qua công tác thu thập thông tin dân cư tại địa bàn, Công an các huyện, thành phố đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại 27.899 chứng minh nhân dân; cấp mới, cấp đổi hơn 4.000 sổ hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi thông tin cho 856 trường hợp, tách sổ hộ khẩu mới cho 444 trường hợp. Đây là tiền đề để tỉnh triển khai diện rộng công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch hành chính.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đề xuất, tham mưu giải pháp thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác thu thập thông tin. Tăng cường phối hợp, đối chiếu thực tế và hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo thống nhất trong thu thập thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân và các đơn vị liên quan hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua khai thác, chia sẻ thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tìm kiếm theo ngày