Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 09 tháng 08 năm 2019

Ngày 9/8, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố…Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quán triệt đến các cấp ủy Đảng, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, Ngân hàng CSXH các cấp để lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng CSXH; tập trung chỉ đạo bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách… Trong 5 năm (từ 2014 đến 30/6/2019), tổng nguồn vốn thực hiện đạt 4.427 tỷ 481 triệu đồng (tăng 93,23% so với năm 2014). Doanh số cho vay 5 năm đạt 5.849 tỷ 419 triệu đồng, trên 216.000 lượt khách hàng được vay vốn (trong đó có trên 92.000 lượt hộ nghèo). Doanh số thu nợ 5 năm đạt 3.594 tỷ 703 triệu đồng, chiếm 61,45% doanh số cho vay. Tổng dư nợ thực hiện 17 chương trình tín dụng đến 30/6/2019 là 4.312 tỷ 717 triệu đồng, tăng 2.028 tỷ 354 triệu đồng so với năm 2014; tăng trưởng bình quân đạt 17,75%/năm… Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 44.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; góp phần trang trải chi phí học tập cho trên 1.000 con em đi học tại các trường; thu hút việc làm thường xuyên cho trên 18.000 lao động; xây dựng trên 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; 15.600 lượt hộ mới thoát nghèo, cận nghèo được vay vốn thêm 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh…Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai nguồn vốn vay tín dụng chính sách gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách; nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn… Đại diện các huyện, UBND các xã, các tổ chức đoàn thể cũng đã tham luận, làm rõ hơn kết quả đạt được và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW; Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng CSXH, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; bổ sung giải pháp huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch xã; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng… và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.


Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tìm kiếm theo ngày