Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa IX

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

Ngày 16/11, tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37 đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.Lãnh đạo tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại Hội nghị.


Dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. Tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.


Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, các địa phương trong vùng đã phát huy được nội lực, thu hút mạnh các nguồn lực tập trung đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.


Thực hiện Nghị quyết 37, tỉnh Sơn La đã chủ động, sáng tạo triển khai các chương trình kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế lâm nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển văn hóa gắn với du lịch, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đề xuất đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng; phối hợp liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; liên kết phát triển du lịch...


Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Sơn La đề nghị định hướng phát triển vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng các đô thị, hạ tầng giao thông, đặc biệt là đầu tư tuyến đường cao tốc: Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên; phát triển nông nghiệp hàng hóa an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; gắn kết chặt chẽ với phát triển công nghiệp chế biến nông sản; hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái; bảo vệ, khôi phục rừng; đẩy mạnh trồng rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc và nuôi thủy sản nước ngọt...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37 tiếp thu đầy đủ các ý kiến để phân tích, làm rõ hơn những nội dung trong báo cáo nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót, đồng thời tiếp tục khai thác, phát huy có hiệu quả các lợi thế, tiềm năng của các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.


Đình Thành - Nguyễn Yến

Tìm kiếm theo ngày