Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Mường La nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

Ngày 19/5, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Mường La nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Mường La nhiệm kỳ 2020-2025

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; thành viên Tổ công tác số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban Thường vụ huyện ủy Mường La.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo các văn kiện Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị trình tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo chương trình Đại hội. Hồ sơ nhân sự Đại hội; phương án bố trí nhân sự sau Đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Cùng với đó, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ Đại hội…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung trong văn kiện Đại hội; công tác nhân sự; các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025, lựa chọn các khâu đột phá phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương...

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ huyện Mường La đảm bảo tiến độ, yêu cầu, đúng quy định.  Đồng thời, đề nghị Đảng bộ huyện tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên Tổ công tác số 08 để hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Xác định rõ mục tiêu, chủ đề Đại hội, khâu đột phá và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới mang tính bền vững, gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện tốt công tác nhân sự theo đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Giao tổ công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục giúp Đảng bộ huyện hoàn thiện các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện đúng thời gian, kế hoạch đề ra…

Tìm kiếm theo ngày