Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Ngày 6/7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; thành viên Tổ công tác số 7 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu.Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2020-2025


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thiện dự thảo các văn kiện tại Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; hồ sơ nhân sự Đại hội; phương án bố trí nhân sự sau Đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu. Tham gia góp ý, bổ sung vào các nội dung, như: Chủ đề của Đại hội; chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động phi nông nghiệp nội thị, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; một số nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020…Lãnh đạo Huyện ủy Mộc Châu phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ huyện Mộc Châu. Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị để chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, chú trọng các chỉ tiêu và khâu đột phá mang tính chất đặc thù của huyện, nhất là việc quyết tâm xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã, xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch gắn với các dự án phối hợp cùng Công ty Vinamilk; thống nhất đề án nhân sự, chương trình và thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch…

Tìm kiếm theo ngày