Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX quý III

Ngày 11 tháng 08 năm 2019

 Ngày 10/8, tại Mộc Châu, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX quý III năm 2019.Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX quý III năm 2019.


Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Lò Minh Hùng, Lê Hồng Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.    


Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX đến tháng 7/2019. Theo đó, từ đầu năm đến nay, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX phản ánh đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố giải quyết, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và HTX. Các sở, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn và giải quyết theo thẩm quyền được 36 kiến nghị; trong đó, cấp sở, ngành 25 ý kiến, cấp huyện 11 ý kiến. Cùng với đó, để chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp, HTX, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận và tổng hợp 38 ý kiến từ doanh nghiệp, HTX, đến ngày 8/8/2019, đã giải quyết, trả lời 28 ý kiến, các ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết.Đại diện doanh nghiệp kiến nghị với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.


Các doanh nghiệp, HTX đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư kinh doanh và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại Sơn La; trong đó tập trung vào thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, bố trí vốn thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các công trình xây dựng và các nội dung khác ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, HTX... Những vướng mắc của doanh nghiệp, HTX cơ bản được lãnh đạo các sở, ngành chức năng trả lời một cách thấu đáo. Một số ý kiến khác được giao cho các sở, ngành tiếp thu, trả lời bằng văn bản.Đại diện HTX kiến nghị với các sở, ngành chức năng của tỉnh

giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, HTX phát triển sản xuất, kinh doanh. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các chi hội doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối, tập hợp, phát huy sức mạnh, trí tuệ của các doanh nhân, doanh nghiệp. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất đến ngày 20/8/2019, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp và kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại Hội nghị để báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết. Các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Tìm kiếm theo ngày