Hội nghị đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực PCCC&CNCH với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tham gia Hội nghị có gần 50 đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.Hội nghị đối thoại về giải quyết TTHC trong lĩnh vực PCCC&CNCH

với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã đối thoại trực tiếp với Phòng PCCC&CNCH về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực PCCC như: việc cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ; việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; các điều kiện về an toàn PCCC; phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ... Các ý kiến của đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trả lời và hướng dẫn cụ thể về những điều kiện, yêu cầu bắt buộc trong công tác PCCC như: phải đầu tư, cải tạo hệ thống thoát hiểm tại các cơ sở kinh doanh; kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, nước và các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC, đặc biệt tại các chợ, cơ sở kinh doanh xăng dầu...


Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC; giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa việc phòng chống cháy, nổ, tai nạn sự cố trong quá trình sản xuất, kinh doanh, ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu số vụ cháy, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày