Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cấp huyện

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ngày 6/7, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cấp huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; một số sở, ngành và các huyện, thành phố.Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cấp huyện.


Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, các huyện, thành phố đã triển khai rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định; công tác thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị được thực hiện đúng quy trình, quy định. Hiện, 100% các huyện, thành phố đã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị. Công tác lập quy hoạch chung đô thị mới sát với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh giai đoạn 2010-2020. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 14,6%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đạt khoảng 40% quy hoạch chung xây dựng. Các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị đảm bảo mục tiêu kết nối không gian các đô thị; đồng thời, đánh giá sát hiện trạng, xác định tính chất, vai trò, thế mạnh và động lực chính phát triển từng đô thị, đảm bảo nguồn lực trong phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc; nâng cao công tác lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung về việc: thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trên địa bàn các huyện; việc phân cấp quản lý quy hoạch đô thị tại các địa phương; nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ trong vùng quy hoạch dự án tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã. 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu các sở ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch sử dụng đất; công khai các bước điều chỉnh quy hoạch đảm bảo theo quy trình, quy định; quan tâm công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường và chuyển giao cho huyện quản lý; tập trung xem xét xử lý dứt điểm các quy hoạch treo trên địa bàn và tổ chức đối thoại với nhân dân; xem xét, bổ sung các điểm quy hoạch mới để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị…

Tìm kiếm theo ngày