Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2020

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Ngày 4/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp ngành giai đoạn 2015-2020. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị.

 

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những kết quả quan trọng. Thông qua các phong trào thi đua, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, các hoạt động thể dục, thể thao, công tác xây dựng gia đình, tạo được nhiều sản phẩm, công trình văn hóa, thể thao và du lịch có giá trị, phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh và nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của ngành đề ra và được Đảng, Nhà nước ghi nhận, khen thưởng...

 

 

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2020.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy biểu dương những điển hình tiên tiến và thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đề nghị trong giai đoạn 2020-2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành; xây dựng nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu thi đua sát thực, làm cơ sở để xét chọn các danh hiệu thi đua đúng thực chất, đúng đối tượng, đúng thành tích; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước...

 

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.

 

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020.

Tìm kiếm theo ngày