Hội nghị bàn giao và tiếp nhận CĐCS Kho bạc Nhà nước các huyện về Công đoàn Viên chức tỉnh

Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ngày 13/1, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện tổ chức Hội nghị bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước các huyện về Công đoàn Viên chức tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Liên đoàn Lao động các huyện.Hội nghị bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước các huyệnĐại diện LĐLĐ các huyện ký kết biên bản bàn giao công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước các huyện


Tại Hội nghị, đã thông báo Công văn số 657 ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc sắp xếp mô hình tổ chức Công đoàn Kho bạc Nhà nước; Công văn số 1708 ngày 2/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sắp xếp mô hình tổ chức Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước; công bố các quyết định của Liên đoàn Lao động các huyện về chấm dứt hoạt động công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước các huyện; thông qua biên bản bàn giao công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước các huyện về Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý; công bố Quyết định của Công đoàn Viên chức tỉnh việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch lâm thời; Ủy ban Kiểm tra lâm thời gồm 3 đồng chí. Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận đoàn viên của Kho bạc Nhà nước các huyện; chỉ đạo thành lập 10 công đoàn cơ sở thành viên. Theo đó, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp nhận 110 đoàn viên của Kho bạc Nhà nước các huyện, nâng tổng số lên 158 đoàn viên.Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh ra mắt

Tìm kiếm theo ngày