Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

Ngày 16/5, Ban Tổ chức tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.


Thực hiện Kết luận 623-KL/TU ngày 9/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành Đề án “Kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 11/4/2019 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Đề án “Kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo các ban tham mưu giúp các đảng ủy, chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong phạm vi thực hiện Đề án chuẩn bị tốt chương trình, kế hoạch thực các nội dung Đề án.


Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại một số tổ chức cơ sở đảng theo kế hoạch của tỉnh; một số tổ chức đảng chưa có cấp ủy, ít đảng viên; tổ chức cơ sở Đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để giảm đầu mối hoạt động...; đã kiện toàn, sắp xếp Chi bộ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và đảng viên về Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh; kiện toàn, sắp xếp Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề với Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thành Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; sáp nhập Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh với Chi bộ Báo Sơn La; chia tách Chi bộ Cục Quản lý thị trường ra khỏi Đảng bộ Sở Công Thương, thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ đảng ủy khối đã kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, chi bộ, các tổ chức Đảng. Ban Thường vụ đảng ủy khối tiếp nhận 4 đảng bộ, 35 chi bộ với 650 đảng viên tại các huyện, thành phố...


Đối với việc sáp nhập chi bộ cơ sở các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thành phố, thành lập 2 Đảng bộ cơ sở cơ quan khối đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính quyền trực thuộc đảng bộ huyện, thành phố; giải thể chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đến ngày 15/5/2019, có 11/12 huyện, thành phố tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ khối đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính quyền trực thuộc Đảng bộ huyện, thành phố; chỉ định cấp ủy và chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. 36/40 chi bộ quân sự, 13/19 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình, thủ tục giải thể chi bộ và chuyển đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú theo quy định. Tại Hội nghị, đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các huyện ủy, thành ủy.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiếp tục hướng dẫn các tổ chức đảng hoàn thiện các thủ tục, đi vào hoạt động, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Tìm kiếm theo ngày