Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 09 tháng 07 năm 2018

Ngày 7/7, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.Họp BCH Hội Liên hiệp VHNT tỉnh.Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; quán triệt, hướng dẫn hội viên học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; định hướng cho các chi hội làm tốt hoạt động theo chuyên ngành. Các chi hội cơ sở, chi hội chuyên ngành đã tích cực tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác các tác phẩm VHNT do tỉnh, trung ương phát động, đạt được nhiều giải cao; tổ chức 4 trại sáng tác chuyên ngành, sáng tạo trên 240 tác phẩm VHNT có chất lượng; tham dự triển lãm cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Biên tập, in ấn, phát hành 3 số Tạp chí Suối Reo; 2 đầu sách sưu tầm, nghiên cứu dân gian; chuyển tải nội dung 3 số tạp chí lên cổng thông tin điện tử của Hội.


6 tháng cuối năm, Hội tập trung cao cho công tác chỉ đạo Đại hội chi hội các chuyên ngành, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức xét giải thưởng VHNT giai đoạn 2015-2018; xét hỗ trợ sáng tạo tác phẩm VHNT định kỳ hằng năm; tuyển chọn các tác phẩm tham dự liên hoan, triển lãm cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; kết nạp hội viên mới thuộc các chuyên ngành…


Tìm kiếm theo ngày