Hội khoa học kinh tế tỉnh Sơn La: Hội thảo về sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ngày 12/7, Hội khoa học kinh tế tỉnh tổ chức Hội thảo về chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp.Hội thảo về sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp

 

Mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất là xu hướng phát triển trong sản xuất hiện nay ở nước ta. Đến nay, tỉnh ta đã hỗ trợ cho 21 doanh nghiệp, HTX phát triển chuỗi áp dụng và được giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap, xây dựng duy trì và phát triển 47 chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn. Toàn tỉnh đã có 15 chuỗi rau; 25 chuỗi quả; 2 chuỗi thịt lợn; 1 chuỗi mật ong; 4 chuỗi thủy sản đang tiêu thụ tốt. Mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất đang là cách tổ chức sản xuất có hiệu quả, có tính bền vững, vượt trội so với mô hình sản xuất hàng hóa.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến nhằm nâng cao giá trị chuỗi sản xuất trong nông nghiệp. Nêu những điều kiện để phát triển mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất nông sản; đề ra những giải pháp để nâng cao tính bền vững chuỗi giá trị nông sản tại Sơn La; các tiêu chí để được công nhận là chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; những khó khăn thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản xuất; hướng phát triển, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuỗi giá trị nông sản trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020.


Hội thảo là một trong những hoạt động góp phần thực hiện bền vững, có hiệu quả các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó, tạo ra cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ của sản phẩm nông nghiệp của tỉnh ta.


Đức Anh (CTV)

Tìm kiếm theo ngày