Học và làm theo Bác tạo động lực phát triển

Nhiều năm liền, thị trấn Yên Châu (huyện Yên Châu) giành thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen là động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quàng Văn Chương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Châu, cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị trấn, của chi bộ và từng đơn vị. Do vậy, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của các tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phát triển mạnh kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

           


Đảng ủy thị trấn Yên Châu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

           

Đảng ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, như: Phát huy lợi thế khu vực trung tâm của huyện, thị trấn, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế... Tập trung xử lý, giải quyết tốt những vấn đề những vấn đề nhân dân quan tâm: Công tác quản lý quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế; công tác giữ gìn trật tự đô thị... Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để nắm tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân và thống nhất phương án giải quyết hiệu quả, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

           

Trong quản lý trật tự đô thị, trước đây, các hộ kinh doanh thường lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán sản phẩm, khu vực họp chợ lộn xộn gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo chính quyền phối hợp với Ban quản lý chợ sắp xếp, bố trí nơi họp chợ cho nhân dân hợp lý đúng quy định; tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành trật tự đô thị; tổ chức lực lượng thường xuyên nhắc nhở các hộ chấp hành, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

           

Anh Mè Đức Điệp, tiểu khu 3, cho biết: Trước đây, tôi cũng như các hộ kinh doanh khu vực mặt đường nên hay tận dụng vỉa hè kinh doanh. Cán bộ thị trấn tuyên truyền, nhắc nhở hợp lý, hợp tình nên gia đình tôi chấp hành, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không đứng dưới đường mua hàng như trước mất an toàn giao thông.

           

Việc thực hiện nội dung đột phá cùng với cách làm phù hợp đã trở thành động lực quan trọng giúp Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo đà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; hiện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,69%, 96,3% số hộ đạt gia đình văn hóa; nhiều năm liền 6/6 đạt tiểu khu văn hóa; 100% trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa.

           

Từ học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã, hội viên, đoàn viên đã tự giác đăng ký và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, sửa đổi lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Anh Hoàng Văn Cường, công chức tư pháp - hộ tịch thị trấn Yên Châu, chia sẻ: Học và làm theo Bác, bản thân tôi đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân đảm bảo nhanh, chính xác, đúng quy định, không để quá hạn.

           

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 2 khâu đột phá: Phát triển kinh tế, dịch vụ thương mại, gắn với phát triển doanh nghiệp. Tập trung bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Đảng bộ thị trấn tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra.  

           

Phạm Thị Thảo (Trường Chính trị tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày