Hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Sau 3 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả tại cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư...Các hội viên nông dân bản Mô Cổng, xã Phổng Lái (Thuận Châu) trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo.


Các tổ chức thành viên MTTQ đã gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua của ngành mình: Hội LHPN tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, vận động, tư vấn hướng dẫn hội viên và nhân dân thực hiện phát triển giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống văn hóa theo chuẩn nông thôn mới; tổ chức 12 buổi truyền thông, 33 hội nghị tập huấn, duy trì và thành lập 370 mô hình, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm”, “Nhà sạch, vườn xanh”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng 197 CLB “Không sinh con thứ 3”, 275 mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại 430 bản, với trên 16 nghìn thành viên tham gia; trên 335 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được cung cấp kiến thức về xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên lĩnh vực vận động nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đã có hàng nghìn hộ tự nguyện hiến hơn 83.000 m2 đất, góp trên 76 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; làm mới và sửa chữa 272 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa và sửa chữa 514 km kênh mương. Hội đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, vật liệu và ngày công xây dựng 38 “Mái ấm hội nông dân” cho các hội viên hoàn cảnh khó khăn; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ giống, vốn, vật tư, công lao động (trị giá trên 50 tỷ đồng) cho 1.509 hộ nông dân hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Xây dựng mô hình chi hội nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại các xã: Mường Bon (Mai Sơn), Mường Chiên (Quỳnh Nhai), Chiềng Cọ (Thành phố), Phổng Lái (Thuận Châu); phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng mô hình điểm “Xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi” tại xã Chiềng Sơn (Mộc Châu); hỗ trợ 20 hộ hội viên xây hầm biogas. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hiến gần 170.000 m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp hàng ngàn ngày công lao động tu sửa, đổ bê-tông trên 750 km đường giao thông nông thôn, toàn tỉnh hiện có 129 tuyến đường CCB tự quản; các cấp Hội còn phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thành phố tổ chức gần 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 7.000 lượt hội viên; thí điểm mô hình “Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới” tại các xã Chiềng Ngần, Hua La (Thành phố). Các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều công trình thanh niên, như: Làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường thôn, bản, xây dựng công trình “Ánh sáng bản làng”, thu gom tiêu hủy rác thải, nạo vét cống rãnh, kênh mương nội đồng, tu sửa cầu dân sinh...; tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa; triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới”; triển khai các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”,“Ngày chủ nhật xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” “Xuân biên giới, tết hải đảo”...


Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày