Hiệu quả thi hành án dân sự ở Sốp Cộp

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Sốp Cộp được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác và đạt được những kết quả khả quan, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Cán bộ Chi cục Thi hành hành án dân sự huyện Sốp Cộp phối hợp giải quyết vụ việc tranh chấp đất tại hiện trường bản Kéo Hin, xã Púng Bánh.


Sốp Cộp là huyện có địa bàn rộng, chia cắt, dân cư sống phân tán không tập trung, giao thông đi lại khó khăn, có 124,8 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, phức tạp, các vụ việc về thi hành án có liên quan đến tội phạm ma túy, tội vi phạm các quy định về bảo vệ rừng... với đa số người vi phạm là những người thuộc hộ nghèo. Số lượng án phải thi hành là tiền phạt, tiền bồi thường cho Nhà nước đa số chưa có điều kiện thi hành, đối tượng phải thi hành án chấp hành hình phạt tù thời gian dài, không có tài sản, phạm tội nhiều lần, nhiều đối tượng nghiện ma túy ý thức chấp hành pháp luật kém, do đó, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự của huyện.


Trước khó khăn đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị... Ông Bùi Đỗ Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp, cho biết: Công tác thi hành án dân sự được tiến hành đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật đến nhân dân và phục vụ tình hình chính trị địa phương; thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện. Ngoài ra, Chi cục luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với một số vụ việc, khó khăn, phức tạp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Song, cũng kiên quyết cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành, đem lại hiệu quả trong công tác thi hành án.


Trong năm 2021, Chi cục đã thi hành xong 223 việc có điều kiện thi hành. Về tiền, đã thi hành xong trên 1 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, đã thi hành xong 59 việc, đạt 98,33% về việc, 66,99% về tiền. Việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Các bản án, quyết định tiếp nhận do tòa án chuyển giao, hồ sơ ủy thác do các cơ quan thi hành án nơi khác chuyển đến; đơn yêu cầu thi hành án đã được thủ trưởng đơn vị ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định.


Cùng với đó, Chi cục duy trì, thực hiện tốt quy chế tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý kịp thời các thủ tục hành chính và những kiến nghị góp ý của công dân đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thi hành án dân sự. Năm 2021, đã tiếp 66 lượt công dân đến giải quyết việc thi hành án, trong đó, 35 trường hợp yêu cầu thi hành án, 1 trường hợp đề nghị xác nhận kết quả thi hành án, 30 trường hợp đến nhận tiền, tài sản; không có đơn thư khiếu nại tố cáo.


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan liên quan trong huyện, tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thi hành án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án để có kế hoạch, biện pháp tổ chức thi hành án hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày