Hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở Phù Yên

Ngày 09 tháng 10 năm 2019

Nhiều năm nay, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên Hội Nông dân huyện Phù Yên đã đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, nhanh chóng thoát nghèo...Mô hình nuôi cá của gia đình ông Cầm Ngọc Sung, bản Nà Mạc, xã Gia Phù.


Thực hiện Kết luận số 61/KLTW ngày 3/12/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, Quyết định số 673- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”, những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn, giúp nông dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện hiện có 3 tỷ 115 triệu đồng; trong đó, vốn ủy thác của Trung ương 1 tỷ 750 triệu đồng, của tỉnh 500 triệu đồng, còn lại là Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện và cấp cơ sở. Từ nguồn vốn này, Hội đã đầu tư 14 dự án phát triển kinh tế tại các xã: Suối Tọ, Tân Lang, Nam Phong, Kim Bon, Huy Hạ, Huy Bắc, Huy Tường, Huy Thượng, Mường Cơi, Mường Bang, Mường Do, Mường Thải, Gia Phù và 100 gia đình hội viên vay phát triển các mô hình chăn nuôi.  


Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân huyện chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân; bảo đảm thủ tục vay nhanh gọn, sau khi thẩm định, bình xét công khai, ưu tiên chọn những hộ có chuồng trại, kinh nghiệm chăn nuôi và có dự án sản xuất, kinh doanh khả thi... các cấp hội sẽ trực tiếp giải ngân. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chọn mua con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tất cả các công đoạn từ bình xét đến lựa chọn, mua con giống đều được giám sát chặt chẽ.


Mường Cơi là một trong những xã thực hiện có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân xã đã triển khai thành công 2 dự án nuôi gà thả vườn, với 16 hộ tham gia, số vốn vay 160 triệu đồng. Kết thúc dự án, 16 hộ đều trả vốn đúng thời hạn. Điển hình là hộ anh Trần Văn Tung, bản Cơi (xã Mường Cơi), năm 2017, anh được vay 10 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn. Cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình, anh Tung đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, thức ăn, lưới quây... Nhờ được tập huấn về lựa chọn con giống, thiết kế chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc, phòng và trị một số bệnh thường gặp, nên đàn gà nhà anh phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Mỗi năm anh Tung xuất bán 2 lứa, giá bán trung bình 85 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, còn thu lãi trên 30 triệu đồng. Từ thành công này, Hội Nông dân xã Mường Cơi tiếp tục triển khai dự án nuôi bò sinh sản, với 10 hộ tham gia, số vốn vay 500 triệu đồng.


Có lợi thế diện tích mặt nước, Hội Nông dân xã Gia Phù vận động các hộ dân tổ chức nuôi trồng thủy sản; thành lập tổ liên kết để tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Gia đình ông Cầm Ngọc Sung, bản Nà Mạc, là một trong 5 hộ tham gia dự án nuôi cá sinh sản từ tháng 3/2019, với 10 triệu đồng vốn vay từ Quỹ đầu tư mua các loại cá giống: Rô phi đơn tính, trắm, trôi, mè, chép và trê lai, nuôi trên 2.000 m² ao của gia đình. Sau hơn 6 tháng thực hiện dự án, đàn cá của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt, mang về nguồn thu đáng kể cho gia đình. Ông Sung còn vận động, hướng dẫn các hộ gia đình trong bản cùng làm, nâng cao thu nhập.


Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nông dân Phù Yên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với số lượng hơn 17.800 hội viên nông dân, nhu cầu sử dụng vốn lớn, bà con nông dân huyện Phù Yên rất cần các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện được vay vốn từ nguồn quỹ này nhiều hơn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nhanh chóng xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tìm kiếm theo ngày