Hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày 06 tháng 08 năm 2020

Qua 7 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực; tỉ lệ hòa giải thành công đạt cao; các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý; hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

                                       


Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Chiềng Pằn (Yên Châu) phối hợp với tổ hòa giải bản Thàn

tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

             

Xã Chiềng Pha (Thuận Châu) là một trong những địa phương nhiều năm thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải của xã đã hòa giải thành công trên 90% số vụ, việc phát sinh. Ông Quàng Văn Oai, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Ngà Phát, chia sẻ: Bản có 345 hộ, gần 1.000 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ, trong cộng đồng vẫn còn xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Với sự hoạt động tích cực của tổ hòa giải, nhiều vụ việc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, hôn nhân gia đình đều được giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý.

             

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, toàn tỉnh hiện có 3.284 tổ hòa giải, 22.938 hòa giải viên; trung bình mỗi tổ hòa giải có từ 5-7 hòa giải viên là những người đang tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể của bản, tiểu khu, có khả năng vận động thuyết phục cao, được nhân dân tín nhiệm, như: Mặt trận Tổ quốc, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, trưởng bản, bí thư chi bộ, già làng và người có uy tín trong cộng đồng. Để triển khai tốt Luật Hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật, chính sách đối với công tác hòa giải ở cơ sở; phạm vi hòa giải ở cơ sở, tiêu chuẩn hòa giải viên, trình tự, thủ tục bầu, công nhận hòa giải viên, các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở...

             

Sau hơn 7 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức gần 20 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho gần 15.000 lượt tuyên truyền viên, hòa giải viên; tổ chức 558 hội nghị tập huấn cho 40.700 lượt hòa giải viên, cán bộ MTTQ cấp xã; ngành Tư pháp biên soạn và phát hành 15.788 tài liệu nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017”.

             

Ông Quàng Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai thuận lợi, được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

             

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác hòa giải được duy trì thường xuyên cùng với kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh kiểm tra trực tiếp tại 12 huyện, thành phố; tại mỗi địa phương kiểm tra trực tiếp từ 1-2 đơn vị cấp xã. Việc kiểm tra tập trung về hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; kiện toàn tổ hòa giải; bầu, công nhận hòa giải viên, hoạt động của tổ hòa giải, bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa giải và chi thù lao cho hòa giải viên. Nhờ đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đang từng bước được nâng cao về chất lượng, tổ chức và hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2014 đến nay, các tổ hòa giải trong toàn tỉnh đã hòa giải 10.086 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 8.458 vụ việc.

             

Công tác hòa giải ở cơ sở đã khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày