Giúp nông dân nhân rộng các mô hình khuyến nông

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh luôn chú trọng xây dựng trình diễn, nhân rộng các chương trình, mô hình khuyến nông phù hợp, hiệu quả từng vùng, từng đối tượng nông dân. Mỗi mô hình đều được tổ chức tổng kết, hội thảo để các hộ nông dân tham quan, học hỏi. Nhờ vậy, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất tại gia đình, nâng cao thu nhập, không chỉ xóa đói, giảm nghèo, mà còn vươn lên làm giàu.Mô hình trồng na dai trái vụ ở HTX na Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cho thu nhập cao.


HTX rau an toàn bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) là một trong những mô hình được cán bộ khuyến nông cùng với các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp hỗ trợ xây dựng mô hình trồng rau an toàn theo quy trình VietGAP. HTX thành lập năm 2016 với 10 thành viên, quy mô sản xuất 3,6 ha rau an toàn trái vụ, sản phẩm được tiêu thụ tại các siêu thị ở Hà Nội, như: AOE, Metro... Dẫn tôi thăm khu trồng rau trong nhà nilon, được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân hòa tan, ông Nguyễn Văn Duyến, Giám đốc HTX chia sẻ: Trước đây, chúng tôi trồng rau theo kiểu mùa nào thức ấy, trùng vụ thu hoạch với nhiều nơi, nên khó tiêu thụ sản phẩm, giá bán không cao. Được sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, trong đó có cán bộ khuyến nông, chúng tôi chuyển hướng sản xuất sang trồng rau trái vụ và áp dụng quy trình VietGAP để tạo sản phẩm an toàn, chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị. Chẳng hạn, giá rau cải mèo bán tại vườn khi chính vụ chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg, nhưng thời điểm tháng 5, 6, có giá là 12.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ha đạt 400 - 500 triệu đồng/năm, trừ chi phí khoảng 1/3, còn lãi 2/3.


Xây dựng trình diễn, nhân rộng các chương trình, mô hình khuyến nông là phương thức hiệu quả trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho nông dân, bởi giúp họ trực tiếp mắt thấy, tai nghe và dễ làm theo. Trong quá trình triển khai xây dựng mô hình, cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện đến tận cơ sở khảo sát điều kiện thực tế, lựa chọn các hộ tham gia, chuyển giao kỹ thuật, chọn giống, hướng dẫn các hộ ghi chép quá trình triển khai, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và cho các hộ khác đến tham quan, học tập. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện thành công 18 chương trình, mô hình khuyến nông với 2.454 hộ nông dân được tham gia hưởng lợi. Ngoài ra, còn tổ chức 48 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.379 lượt nông dân, tổ chức 39 hội thảo tổng kết, tuyên truyền nhân rộng mô hình cho 1.623 lượt nông dân tham dự. Các chương trình, mô hình tiêu biểu từ nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương, như: Chương trình truyền giống nhân tạo bò được 1.525 con, đạt 85% kế hoạch. Mô hình nuôi vịt sinh sản quy mô 1.200 con, tại xã Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai); đàn vịt phát triển tốt, tỷ lệ sống 95%, trọng lượng bình quân 1,7 kg/con. Mô hình thâm canh nhãn an toàn (GAP cơ bản) quy mô 15 ha, tại Mai Sơn, Yên Châu, Vân Hồ, năng suất đạt từ 27-30 tấn/ha, hiệu quả kinh tế đạt 128-256 triệu đồng/ha. Dự án nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ, quy mô 200 đàn, thực hiện tại huyện Mộc Châu; đàn ong sinh trưởng, phát triển tốt, sản lượng mật 44 - 45 kg/đàn, tăng 8,5% so với yêu cầu, tăng 62 đàn ong. 4 dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học, quy mô 26.263 con gà, thực hiện tại 8 xã: Chiềng Khoi, Viêng Lán (Yên Châu); Mường Chanh, Cò Nòi (Mai Sơn); Chiềng Cang (Sông Mã); Thôn Mòn (Thuận Châu); Chiềng Đen, Hua La (Thành phố) với 175 hộ nông dân tham gia hưởng lợi; đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống 95%; trọng lượng gà bình quân 1,6 kg/con. Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về khuyến nông, như: Chương trình hỗ trợ phát triển cây ăn quả, trồng cỏ và chăn nuôi bò thịt triển khai tại tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào; chương trình phối hợp với Dự án JICA, Dự án ICRAF, Dự án CARE, Dự án LCASP... Công tác nhân rộng mô hình khuyến nông thực hiện hiệu quả (mô hình không có kinh phí hỗ trợ của Nhà nước), quan tâm chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở duy trì và tích cực tuyên truyền người dân triển khai nhân rộng các mô hình khuyến nông tự nguyện theo mùa vụ.


Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông trong việc xây dựng thành công các mô hình khuyến nông, không những mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ nông dân được tham gia hưởng lợi mà còn trở thành địa chỉ để nhiều nông dân khác đến tham quan, học hỏi và nhân rộng, góp phần thúc đẩy thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây trồng và tạo sản phẩm hàng hóa; giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, có định hướng đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để nâng cao thu nhập.

Tìm kiếm theo ngày