Giải phóng nhanh mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi. “Vướng đến đâu, gỡ đến đó” là cách làm của huyện Thuận Châu trong việc phát huy dân chủ, gắn lợi ích của người dân với dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa và đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng công trình kè phòng, chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn I) là dự án trọng điểm của huyện Thuận Châu giai đoạn 2020-2022, có diện tích thu hồi hơn 1,6 ha của 26 hộ dân thuộc bản Đông và bản Huông, xã Chiềng Ly.

           


Dự án kè suối phòng chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội (giai đoạn 1) được hoàn thành đưa vào sử dụng. 

           

Ông Lường Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Ly, cho biết: Xã đã phối hợp cùng với trưởng bản đến từng hộ dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, các quy định của pháp luật trong công tác GPMB với phương châm “Vận động từng bước, kiên trì, thuyết phục”; phát huy vai trò của đảng viên trong gia đình thuộc diện phải GPMB tiên phong đi trước, từ đó tạo sự đồng thuận trong việc nhận bồi thường để GPMB.

           

Ông Lò Văn Ngoai, bản Huông, chia sẻ: Khi được tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án kè, nên gia đình đã tự nguyện hiến 400m² đất và tháo dỡ tài sản trên đất. Khi dự án được xây dựng hoàn thành, không chỉ chống sạt lở bờ suối, nâng cao khả năng thoát lũ cho bà con sống trong khu vực, còn góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thị trấn Thuận Châu ngày một khang trang hơn.

           

Với quyết tâm không để công tác GPMB ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình dự án, huyện Thuận Châu đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. UBND huyện thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án do Phó Chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch hội đồng trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên nắm tiến độ thực hiện, tổ chức họp để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

           

Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để nhân dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản người có uy tín để tuyên truyền, vận động. Tổ chức đối thoại để xem xét giải quyết kịp thời kiến nghị, thắc mắc của nhân dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

           

Trong năm 2020, huyện đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án: Hệ thống hạ tầng trung tâm xã Noong Lay; trụ sở xã Phổng Lăng; trụ sở xã Púng Tra; kè phòng chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành, các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao đất để xây dựng dự án.

           

Từ đầu năm đến nay, huyện Thuận Châu đang thực hiện giải phóng mặt bằng 6 dự án với diện tích gần 3,4 ha. Các dự án đều do huyện làm chủ đầu tư, gồm: Trụ sở xã Mường É, diện tích thu hồi hơn 1,5 ha của 28 hộ dân; trụ sở xã Phổng Lập, diện tích thu hồi 1,5 ha của 26 hộ dân; dự án đường 23/8 thị trấn Thuận Châu, diện tích thu hồi 434 m²; dự án Trạm y tế xã Tông Cọ, diện tích thu hồi 1.700 m² của 3 hộ dân; dự án trụ sở xã Co Mạ, diện tích thu hồi 480 m² của 2 hộ dân; dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu, diện tích thu hồi 848 m² của 24 hộ dân.

           

Ông Nguyễn Đức Thặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Với quan điểm “vướng đến đâu, gỡ đến đó”, huyện đang tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch vừa phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát huy vai trò, sự vào cuộc của người đứng đầu các đơn vị, địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

           

Thường xuyên tổ chức đối thoại với các hộ dân nhằm tuyên truyền, giải thích rõ các chế độ chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng để các hộ dân biết và chấp hành; cương quyết cưỡng chế đối với những hộ cố tình không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch đúng quy định công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường, tạo quỹ đất thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày