Gia Phù làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

Xã Gia Phù (Phù Yên) hiện còn 1.000 ha rừng, trong đó gần 200 ha rừng phòng hộ và hơn 800 ha rừng sản xuất. Những năm qua, Gia Phù luôn tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng...Tổ PCCCR bản Nhọt 1 tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng.


Để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn, Gia Phù đã triển khai đo đạc lại diện tích, ranh giới các loại rừng; thực hiện giao đất, giao rừng cho các tổ chức và cá nhân quản lý; rà soát, khoanh vùng các khu vực dễ xảy ra cháy rừng; đặc biệt là gần 200 ha rừng phòng hộ khu vực rừng Tướng Giáp tại khu vực bản Nhọt; kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR xã, với sự tham gia của cán bộ lâm nghiệp, địa chính và các trưởng bản, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án PCCCR; duy trì 15 tổ PCCCR ở các bản (mỗi tổ 15-20 thành viên), chủ động nắm tình hình, ứng phó kịp thời các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.


Theo đánh giá của ông Nông Văn Toanh, cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn, trong những tháng cao điểm của mùa nắng nóng, nếu xảy ra cháy rừng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng; bởi vậy, Kiểm lâm phụ trách địa bàn luôn chủ động phối hợp với lực lượng dân quân và Công an xã thực hiện nghiêm các phương án đã xây dựng; đảm bảo lực lượng cũng như các điều kiện hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, duy trì chế độ trực 24/24; trực tiếp hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, đốt nương rẫy có kiểm soát, phát mới đường băng cản lửa ở các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao; kiểm soát chặt chẽ mọi đối tượng ra vào các khu vực có nguy cơ cháy, hạn chế nguồn lửa, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng.

 

 

Tổ PCCCR bản Nhọt 1, xã Gia Phù (Phù Yên) phát dọn thực bì phòng cháy rừng.

 

Công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của các chủ rừng và người dân được chính quyền xã đặc biệt quan tâm; tại các khu vực có rừng đều cắm biển báo, quy định, quy ước, dự báo cấp độ cháy rừng ở các vị trí dễ quan sát; các bản thường xuyên tổ chức họp dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và PCCCR, đưa nội dung bảo vệ rừng vào hương ước... Ông Lò Văn Linh, Trưởng bản Nhọt 1, chia sẻ: Bà con nhân dân trong bản chúng tôi thường được cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn hướng dẫn cách phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, chỉ đốt nương lúc trời râm mát, lặng gió và cử người canh gác để chủ động ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra.


Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân,  nhiều năm liền, xã Gia Phù không để xảy ra cháy rừng, những vụ cháy thực bì đều được nhanh chóng khoanh vùng và xử lý kịp thời; xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; hướng dẫn nhân dân các bản đăng ký tham gia trồng rừng, phấn đấu đến hết năm 2019, nâng độ che phủ rừng của Gia Phù lên 47%.

Tìm kiếm theo ngày