Gần 3.400 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Quốc hội

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm khắc hơn nữa đối với tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiếp tục củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Sáng 20/5, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Từ sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19

 Phiên khai mạc kỳ hop thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19: Cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Đến nay, Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, được lãnh đạo nhiều nước, nhiều tổ chức, các phương tiện truyền thông quốc tế đánh giá cao. Chính phủ đã kịp thời chuyển đổi trạng thái, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời không chủ quan trong phòng, chống dịch. Cử tri và Nhân dân bày tỏ trân trọng về những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng phòng, chống dịch, nhất là ngành Y tế, lực lượng Quân đội, Công an, cán bộ ở cơ sở. Đồng bào ta ở nước ngoài bày tỏ sự xúc động, biết ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào ta ở nước ngoài, trong lúc dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, vẫn tổ chức đón bà con có nhu cầu về nước trong an toàn, chu đáo…

“Với truyền thống yêu nước nồng nàn, tình nghĩa đồng bào sâu đậm, trong lúc khó khăn, nhiều nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong cộng đồng, cây ATM gạo, phiên chợ nhân đạo, siêu thị không đồng, suất cơm tình nghĩa... hình ảnh những người cao tuổi, trẻ em, các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ phòng, chống dịch, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định thu nhập cho người lao động

Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cử tri và Nhân dân ghi nhân, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Trước nhiều khó khăn, thách thức, nhiều tâp đoàn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tận dụng cơ hội, “biến nguy thành cơ” với nhiều sáng kiến để thích ứng với tình hình, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng, phấn khởi khi gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng bước đầu triển khai đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, lao động mất việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, góp phần ổn định đời sống người dân. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh, doanh nghiêp gặp khó khăn về tài chính mong muốn các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa tiến độgiải quyết thủ tục giải ngân, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm tiếp cận với gói hỗ trợ để phục hồi, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cử tri và Nhân dân cũng đề nghị viêc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chính sách, có sự giám sát chăt chẽ để tránh trục lợi chính sách, chống lãng phí.  

Cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ, các bộ,ngành tiếp tục có giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiêp, duy trì và mở rộng thị trường việc làm, ổn định thu nhâp cho người lao động.

Xử lý kịp thời, nghiêm khắc hơn nữa đối với tội phạm tham nhũng, lãng phí

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt là Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Cử tri, Nhân dân mong muốn các cấp ủy đảng khi tổ chức đại hội cần quan tâm đến chất lượng, lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, trí tuệ, xứng đáng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộxứng tầm, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của đất nước.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan, chính quyền đã đẩy mạnh phân công, phân cấp, công khai tiêu chuẩn, quy trình, chống “chạy chức, chạy quyền”; xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn quan tâm nhiều đến đạo đức cán bộ, hiệu quả chất lượng công việc, đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện sắp xếp cần có lộ trình, giải pháp phù hợp hơn, vừa đảm bảo mục tiêu giảm đầu mối, giảm biên chế, vừa nâng cao hiêu quả hoạt động, đồng thời giải quyết hợp tình, hợp lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức dôi dư ở cơ sở.

Cử tri và Nhân dân tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; bày tỏ sự tin tưởng khi công tác phòng, chống tham nhũng đã có kết quả rõ rệt, các cơ quan chức năng đã quyết liêt điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tuy nhiên, công tác phát hiện, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm khắc hơn nữa đối với tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiếp tục củng cố niềm tin trong Nhân dân”, cử tri kiến nghị.

Mặt khác, cử tri và Nhân dân còn lo lắng về tình trạng lãng phí trong đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước.

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, sử dụng tài sản công, ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát để khắc phục những biểu hiện lợi ích nhóm, những lỗ hổng trong đấu thầu, mua sắm, sử dụng tài sản công, xử lý nghiêm các vi phạm“, báo cáo kiến nghị nêu.../.

Tìm kiếm theo ngày