Đưa việc phân công cấp ủy cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư vào nền nếp

Ngày 10 tháng 08 năm 2020

Thời gian qua, việc phân công cấp ủy cấp tỉnh về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư không chỉ giúp cán bộ, lãnh đạo chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

Các đồng chí cấp ủy cấp tỉnh dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt

tại Chi bộ bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc (Yên Châu).

                 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp đối với cơ sở, tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong việc xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 20/1/2020, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1120-QĐ/TU về việc phân công các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Theo đó, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy được phân công dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ huyện, thành phố được phân công phụ trách (tối thiểu dự sinh hoạt 2 lần/năm); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là Bí thư huyện ủy dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ huyện mà mình đứng đầu; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không là bí thư các huyện ủy dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư được phân công phụ trách (tối thiểu dự sinh hoạt 3 lần/năm). Đồng thời, ban hành mẫu báo cáo để cán bộ được phân công đi dự tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ.

                 

Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện việc phân công cấp ủy cấp tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đồng chí cấp ủy được phân công dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, đơn vị phụ trách đã gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc về dự sinh hoạt theo quy định. Đồng thời, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp cho chi bộ những thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và những nội dung liên quan đến địa phương, ngành, lĩnh vực mà mình công tác; trực tiếp giải đáp hoặc chỉ đạo giải đáp kịp thời nhiều ý kiến của chi bộ và đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nắm bắt, phản ánh về ban thường vụ cấp ủy các cấp để có biện pháp tháo gỡ; những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách được các đồng chí cấp ủy kịp thời chỉ đạo, giải quyết tại chỗ. Cùng với đó, hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức sinh hoạt chi bộ có chất lượng hơn.

                 

Chi bộ bản Huổi Sét trực thuộc Đảng ủy xã Chiềng Hặc (Yên Châu) có 36 đảng viên. Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 5 hằng tháng. Đồng chí Hà Văn Tâm, Bí thư chi bộ, cho biết: Trong buổi sinh hoạt tháng 7 vừa qua, Chi bộ được đồng chí cấp ủy cấp tỉnh dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt. Việc phân công cấp ủy cấp tỉnh về dự sinh hoạt tại chi bộ đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp chi bộ thống nhất phương thức, cách thức điều hành, lựa chọn nội dung sinh hoạt; đồng thời giúp chi bộ gợi mở phương án giải quyết để công việc triển khai thuận lợi hơn.

                 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phân công cấp ủy cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Do khối lượng công việc lớn, nhiều đồng chí cấp ủy có công việc đột xuất hoặc đi công tác nên không về dự sinh hoạt theo lịch; việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ của một số địa phương chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa chặt chẽ...

                 

Để việc dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, hiệu quả, thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện việc phân công cấp ủy định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ, quan tâm đến những chi bộ bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện quy định về dự sinh hoạt chi bộ ở địa phương được phân công phụ trách; kịp thời chỉ đạo giải quyết hiệu quả theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn. Ban Tổ chức tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy; thực hiện đánh giá việc dự sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu chí xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy.

 

Tìm kiếm theo ngày