Đóng, mở thầu Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Ngày 23/11, Sở Xây dựng đã tổ chức Lễ đóng, mở thầu Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi (Mai Sơn).


 

Đại diện doanh nghiệp tham gia đấu thầu và thành viên Tổ chuyên gia mở thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ đấu thầu dự án.


Dự án được đầu tư xây dựng tại tiểu khu 2, tiểu khu 3 và bản Lạnh, xã Cò Nòi, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Dự án đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở với tổng diện tích trên 176.000 m², bao gồm: Các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 135 căn nhà ở được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, 780 lô đất (nhà ở liền kề) để phát triển nhà ở thương mại theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và kinh doanh bất động sản. Thời gian thực hiện từ 2020-2022, do nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và thực hiện dự án. 


Tại thời điểm đóng thầu Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi có 2 doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ thầu thực hiện Dự án là: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang (Hải Dương) và Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ (Hà Nội). Tại Lễ mở thầu, đại diện tổ chuyên gia mở thầu của Sở Xây dựng và nhà đầu tư đã kiểm tra tình trạng niêm phong, mở hồ sơ và công khai các thông tin cơ bản của hồ sơ thầu, như: Hình thức bảo đảm dự thầu, giá trị, hiệu lực của đảm bảo dự thầu...

Tìm kiếm theo ngày