Động lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thuận Châu là huyện có trên 93% là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy trong những năm qua, huyện luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách giúp đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt, củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.


Nông dân xã Mường É phát triển cây chanh leo.


Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn ưu tiên các nguồn lực, huy động sự đóng góp của các cộng đồng dân cư và toàn xã hội giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (48,86% năm 2014 xuống 39,99% năm 2018). Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ, như: Mô hình nuôi cá kết hợp phát triển chăn nuôi của gia đình anh Lò Văn Hình (bản Lọng Cạo, xã Chiềng La) mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng; mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá và trồng cây ăn quả của gia đình anh Và Giống Hờ (xã Co Mạ), thu nhập trên 300 triệu đồng/năm...


Để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, huyện Thuận Châu tổ chức thực hiện tốt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, trên 8.100 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ máy móc, thiết bị, phân bón, giống cây công nghiệp, cây ăn quả (chè, chanh leo, xoài, sơn tra), góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực, cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt ở những xã, bản đặc biệt khó khăn và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 3.026 hộ vay vốn ưu đãi trên 39 tỷ đồng phát triển sản xuất.


Hiện nay, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm và nước sinh hoạt trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi: 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã; 30,84% đường nội bản đi lại thuận tiện; 100% số xã được sử dụng điện lưới quốc gia; 93% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã, thị trấn được xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế kiên cố... Trong giai đoạn 2014 - 2019, tổng nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên 200 tỷ đồng, xây dựng 131 công trình hạ tầng cơ sở tại các xã, bản đặc biệt khó khăn, gồm: 19 công trình giao thông, 20 giáo dục, 25 nhà văn hóa, 24 công trình thủy lợi, 1 chợ, 17 công trình điện, 12 công trình nước sinh hoạt tập trung, 13 cầu... Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã triển khai xây dựng 161 công trình với tổng kinh phí trên 269 tỷ đồng; xã Phổng Lái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 13 tiêu chí, 3 xã đạt 12 tiêu chí, 4 xã đạt 10 tiêu chí, 8 xã đạt 9 tiêu chí.


Bên cạnh đó, Thuận Châu chú trọng  tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, 15/84 trường học đạt chuẩn quốc gia, 24 trường tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, 18/29 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, 23 trạm y tế có bác sỹ, 100% trạm có nữ hộ sinh, y sỹ, 560/562 bản, tiểu khu có cán bộ y tế.


Các chính sách thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước đã và đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng xa; trình độ dân trí và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp ngày càng được nâng cao; đồng bào các dân tộc tiếp cận nhanh phương thức sản xuất hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tích cực phát triển sản xuất, xóa đói, nghèo bền vững, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày