Động lực để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Ngày 1/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi, như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi tín dụng..., đây là động lực thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới của Công ty CP Greenfarm Mộc Châu.


Thực trạng doanh nghiệp khoa học công nghệ


Theo thống kê, tỉnh ta hiện có 9 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nếu so với con số gần 2.500 doanh nghiệp hiện có trên địa bàn thì số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn rất hạn chế; hầu hết tự tổ chức nghiên cứu bằng nguồn vốn tự có hoặc nhận chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân khác, nên năng suất, chất lượng các sản phẩm chưa cao, giá trị sản phẩm còn thấp. Mặt khác, với đặc thù là tỉnh miền núi, trình độ khoa học và công nghệ còn lạc hậu so với mặt bằng chung của cả nước; khả năng nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống hạn chế; thiếu đội ngũ cán bộ khoa học chuyên sâu trình độ cao làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật; công tác quản lý khoa học và công nghệ chưa đổi mới; cơ chế chính sách đầu tư, thuế, tín dụng còn bất cập; đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ chưa nhiều; huy động các nguồn lực xã hội vào lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, nông thôn chưa được chú trọng...


Động lực thúc đẩy phát triển

 

Điểm mới tại Nghị định số13/2019/NĐ-CP là quy định cụ thể hơn về các ưu đãi tín dụng, ưu đãi đất đai dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ; bổ sung trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ ở địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất; bổ sung các hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đặc biệt, Nghị định số13/2019/NĐ-CP đã bổ sung thêm các nội dung quy định về hỗ trợ thương mại hóa kết quả, như: Được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và được hỗ trợ từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện dự án thương mại hóa, ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật để cấp phép lưu hành sản phẩm. Hơn thế nữa, Nghị định số13/2019/NĐ-CP cũng đơn giản hóa các điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thể chế hóa được định hướng của Chính phủ coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo quốc gia; cơ chế hậu kiểm sẽ được thực thi, cho phép các doanh nghiệp đăng ký tự cam kết về quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp đối với những kết quả khoa học và công nghệ để sớm được hưởng các ưu đãi và đẩy phần lớn trách nhiệm đánh giá, kiểm định về sau cho các cơ quan quản lý trực tiếp.


Là đơn vị được tỉnh hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ từ năm 2014, Công ty CP Greenfarm Mộc Châu hiện đang sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp cho hệ thống siêu thị VinEco. Từ khi thành lập, Công ty được hỗ trợ mặt bằng sản xuất, thuế, công nghệ, tiếp cận tín dụng, cơ sở kỹ thuật, tư vấn pháp lý... Đến nay, Greenfarm Mộc Châu đã có vùng sản xuất cà chua, bắp cải trên 8 ha, bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường Hà Nội trên 200 tấn cà chua sạch. ÔngTrương Văn Dư, Giám đốc Công ty phấn khởi: Nghị định mới đã có nhiều sửa đổi, khắc phục khó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận chính sách ưu đãi về thuế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản pháp luật chuyên ngành về thuế. Đặc biệt, việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi; miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Còn chị Phạm Diệu Vân, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh 26/3, kỳ vọng những điểm mới, chính sách mới trong Nghị định số13/2019/NĐ-CP của Chính phủ sẽ giải quyết được những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thời gian qua. Đây cũng là động lực để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Chị cho hay, HTX đang dự định thực hiện một số dự án về phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng kỹ thuật cao vào sản xuất rau sạch.


Hy vọng, với nhiều chính sách ưu đãi mới từ Nghị định số13/2019/NĐ-CP, tỉnh ta sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ hình thành và phát triển, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày