Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

Ngày 20/7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác

làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.


Tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục tăng trưởng nhanh; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác CCHC tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong năm. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị về công tác CCHC; ban hành 268 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với kế hoạch phát triển KT-XH, nâng cao chỉ số CCHC (PAR-INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2018, tỉnh ta đã hoàn thành 66/66 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra; đến hết tháng 6 năm 2019 đã hoàn thành 35/71 nhiệm vụ, đạt 49,29% kế hoạch đề ra. Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh, hằng năm, UBND đã bố trí kinh phí cho công tác CCHC, tập trung vào các đề án, như: Triển khai cài đặt phần mềm một cửa liên thông hiện đại tại các xã, phường, thị trấn; thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; các đề án về ứng dụng công nghệ thông tin... UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp… Năm 2018, tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại các lĩnh vực do ngành quản lý, như: Văn phòng UBND tỉnh giảm 50%, Sở Thông tin và Truyền thông giảm 74,8%, Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 43,5%, Sở Nội vụ giảm 34,5%, Sở Công Thương giảm 33,6%... Tỉnh cũng đã công bố 23 danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành; thực hiện đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.696 thủ tục, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh…


Đại diện các bộ, ngành Trung ương là thành viên trong Đoàn công tác của Chính phủ đánh giá cao kết quả CCHC của tỉnh Sơn La đạt được trong thời gian qua; khẳng định những đổi mới trong công tác cải cách TTHC đã tạo sự hấp dẫn mới của tỉnh Sơn La trong thu hút đầu tư. Đại diện các  bộ, ngành cũng đã trao đổi về công tác CCHC của tỉnh trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách hành chính một cửa và liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính…


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của tỉnh Sơn La đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; nổi bật là triển khai hiệu quả việc phát triển cây ăn quả trên đất dốc, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn và đưa nông sản của Sơn La ra thị trường quốc tế... Sơn La cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, mở rộng và phát triển du lịch trên địa bàn… Trong công tác cải cách TTHC, tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên một số lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân... Đồng chí yêu cầu tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về CCHC, quan tâm về các nội dung, như: sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, triển khai quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí cũng yêu cầu các bộ, ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Sơn La để báo cáo trình Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC tại Sơn La trong thời gian tới.


Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất trân trọng tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên Đoàn công tác để tổ chức triển khai trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác CCHC của tỉnh trong những năm tiếp theo.Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác

dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

 

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác 

thăm Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

 

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác 

dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

 

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh

trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc

 

 Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác

kiểm tra công tác CCHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

 

 Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và tặng quà bà Trần Thị Lành,

vợ liệt sĩ, trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm (Thành phố).

 

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm và tặng quà cho bà Bùi Thị Mai Thu,

thương binh 1/4, trú tại bản Cá, phường Chiềng An (Thành phố)


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác

kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính.


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà lưu niệm cho tỉnh Sơn La.


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng hoa chúc mừng

đồng chí Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.


Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La; thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; thăm và tặng quà bà Trần Thị Lành, vợ liệt sĩ, trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm và bà Bùi Thị Mai Thu, thương binh 1/4, trú tại bản Cá, phường Chiềng An (Thành phố); tặng quà lưu niệm cho tỉnh Sơn La; tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; thăm mô hình phát triển kinh tế, trồng cây ăn quả tại huyện Mai Sơn.

Tìm kiếm theo ngày