Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Ngày 25/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng các cơ chế, chính sách, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2020.

 

 

Đồng chí Lò Minh Hùng làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT .

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất với UBND tỉnh trình Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh các dự thảo tờ trình: Đề nghị cho phép triển khai phương án nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tầm thương phẩm và một số loại thủy đặc sản khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022; đề nghị cho phép triển khai phương án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc (bò, dê) gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm và giảm nghèo bền vững; đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025…

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ sự cần thiết phải ban hành các phương án, đề án; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản; nội dung và lý do đề xuất chính sách trong phương án. Yêu cầu ngành cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm, điều hành linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ. Trước mắt, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung phát triển các chuỗi, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. Đối với các đề xuất về xây dựng các cơ chế, chính sách, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2020, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Tìm kiếm theo ngày