Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Phù Yên

Ngày 24 tháng 08 năm 2019

Ngày 23/8, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc tại huyện Phù Yên về tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã: Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi.


Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Phù Yên và xã Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc

về tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Phù Yên đã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới của 3 xã: Mường Cơi, Quang Huy và Huy Bắc. Theo đó, huyện Phù Yên đã đã ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng tại 3 xã; tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, ĐVTN của huyện tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”. Đến nay, xã Mường Cơi đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu nông thôn mới; xã Quang Huy đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu; xã Huy Bắc đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu.


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao cách làm sáng tạo của huyện và các xã. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành cử cán bộ bám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Phù Yên và các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, bố trí các nguồn vốn khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường; theo dõi, đánh giá các tiêu chí đã hoàn thành, xây dựng phương án, tiến độ thời gian đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch.Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình nuôi dúi tại bản Kim Tân, xã Huy Bắc (Phù Yên).


Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình trồng bưởi da xanh tại bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi (Phù Yên).


Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm mô hình xây dựng nông thôn mới bản Búc, Bó Hốc, bản Cang (xã Quang Huy); bản Kim Tân, Phai Làng, bản Dèm (xã Huy Bắc); bản Văn Tân, Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi). Đoàn đã tặng quà 2 gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại bản Văn Tân (xã Mường Cơi).

Tìm kiếm theo ngày