Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

Trong chuyến công tác dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020, chiều ngày 24/6, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đoàn công tác, lãnh đạo các bộ, nghành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Cuộc làm việc.


Dự làm việc với Đoàn công tác, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Sơn La; kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.834 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán HĐND tỉnh giao; lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được duy trì và phát triển. Tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công các hoạt động và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2019); khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc”; tiếp tục thực hiện 22/30 đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an ninh của vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hỗ trợ tỉnh Sơn La, các tỉnh vùng Tây Bắc triển khai một số dự án là động lực thúc đẩy kinh tế vùng. Đề nghị sớm có Nghị quyết quy định xử lý chuyển tiếp quy hoạch (khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt); đề nghị các Bộ sớm hướng dẫn về đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch, về định mức kinh tế - kỹ thuật, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch để tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030; sớm ban hành Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) và một số nội dung kiến nghị khác…


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị tỉnh Sơn La cần phối hợp tổng kết một số mô hình mới, chính sách thí điểm sáng tạo và đột phá của tỉnh để phổ biến, nhân rộng ra các vùng, địa phương để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt những yếu tố còn tiềm ẩn có thể gây mất an ninh tại cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.


Tìm kiếm theo ngày