Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Chiềng Sinh (Thành Phố)

Ngày 31 tháng 05 năm 2018

Ngày 31/5, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ Đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XIV tại phường Chiềng Sinh (Thành phố).Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Chiềng Sinh (Thành phố).


Dự Hội nghị có lãnh đạo và đại diện các ban, ngành của Thành phố.


Tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo phường Chiềng Sinh đã báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội 5 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo. Đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV và kết quả của Kỳ họp Chuyên đề lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng thời, đại biểu HĐND Thành phố thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XIX. Cử tri phường Chiềng Sinh đã kiến nghị tới HĐND tỉnh và Thành phố một số nội dung liên quan đến dự án xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La; xây dựng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; mở đường tránh đi qua thao trường của Trường Quân sự tỉnh và tiến độ quy hoạch Chợ khu vực nhà máy Xi măng cũ…


Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã tiếp thu, giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị HĐND Thành phố, các ngành liên quan tập trung giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tìm kiếm theo ngày