Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với Thường trực thành ủy về tiến độ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20 tháng 05 năm 2020

Ngày 20/5, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực thành ủy về tiến độ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các thành viên Tổ công tác số 4 của Tỉnh ủy.

 

 

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với Thường trực thành ủy về tiến độ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 18/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành 308 văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; đã có 280/280 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội.

 

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội, đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, rà soát công tác nhân sự; rà soát chỉnh sửa văn kiện và các tài liệu, hồ sơ Đại hội; phương án về số lượng, cơ cấu thành phần Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Đại hội.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Thành phố đã thực hiện đúng các quy trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự, điều kiện tổ chức Đại hội. Đồng thời, yêu cầu Thường trực thành ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác số 4 để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện văn kiện và hồ sơ Đại hội. Đồng chí nhất trí với 10 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, như: Phát triển thương mại, quy hoạch mở rộng Thành phố, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...; nhất trí với 3 khâu đột phá Đảng bộ đề ra: Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Về công tác cán bộ, nhân sự, thực hiện theo đúng quy trình, cơ cấu giới tính, độ tuổi, ngành nghề, nhất là đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ nữ là người dân tộc tham gia cấp ủy. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020.

Tìm kiếm theo ngày