Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

Ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Mộc Châu đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng 10 tháng năm 2019. Trong 10 tháng qua, kinh tế của huyện Mộc Châu tiếp tục duy trì tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường ứng dụng KHKT vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện; QPAN được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Toàn huyện đã trồng mới, chuyển đổi trồng 1.370 ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên gần 9.000 ha; toàn huyện xuất khẩu trên 3.000 tấn sản phẩm nông sản với giá trị xuất khẩu đạt 7,2 triệu USD. Hiện, Mộc Châu  có 64 HTX, 50 tổ hợp tác nông nghiệp, 64 mô hình ứng dụng công nghệ cao, 35 chuỗi tiêu thụ sản phẩm an toàn… Thu ngân sách trên địa bàn đạt 258,3 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán UBND tỉnh giao. Phân công 649 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 649 hộ nghèo; vận động được 4,2 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 171 nhà "Đại đoàn kết"; 99 tập thể, cá nhân nhận đỡ đầu 107 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian 3 năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện ước giảm còn 4,99%...Lãnh đạo huyện Mộc Châu báo cáo tại cuộc làm việc


Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với việc quán triệt Chỉ thị, Đảng bộ huyện ban hành nhiều văn bản tổ chức triển khai Chỉ thị. Thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội các cấp, hiện đang tập trung chuẩn bị các nội dung văn kiện, nhân sự; lựa chọn các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm trước khi tiến hành đại hội đồng loạt, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra…


Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung: Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn; đảm bảo môi trường sản xuất; thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đề nghị huyện Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn; thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, xây dựng Mộc Châu thành điểm du lịch hấp dẫn; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng, quảng bá thương hiệu, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tìm kiếm theo ngày