Đối thoại với nhân dân gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

Xuống cơ sở trực tiếp đối thoại với người dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, bức xúc ở cơ sở là cách làm trong những cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy Sông Mã với người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Sông Mã đối thoại với nhân dân xã Chiềng Khoong.


Định kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy Sông Mã luôn chủ động xuống cơ sở đối thoại với nhân dân. Tại xã Chiềng Khoong, khi được tham dự cuộc đối thoại, chúng tôi ấn tượng về tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều cấp cùng tham gia, thành phần tham dự mở rộng. Tại đây, đã có 24 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến đầu tư thủy lợi, đường giao thông, nhà văn hoá, thiết chế văn hóa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp thêm đất sản xuất cho người dân...


Ông Tòng Văn Ngoan, Bí thư Chi bộ bản Ít Lốc, trong cuộc đối thoại đã đề nghị UBND huyện Sông Mã xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân của bản; kiến nghị của ông đã được các phòng, ban liên quan và trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại bản Ít Lốc được UBND huyện Sông Mã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp để xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình cá nhân phải thực hiện. Sau khi hộ gia đình, cá nhân bản Ít Lốc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.


Trao đổi sau cuộc đối thoại, ông Tòng Văn Ngoan cho biết: Được đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp giải thích, tôi đã thấu hiểu vấn đề. Trên cơ sở đó, tôi sẽ tuyên truyền người dân trong bản thực hiện các nghĩa vụ tài chính để được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sớm nhất. Tôi thấy việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp như thế này rất tốt bởi những ý kiến, kiến nghị của người dân khi đưa ra đã được trả lời nhanh, thấu đáo, giúp người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.


Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, cho biết: Qua đối thoại, đồng chí Bí thư huyện ủy đã giao UBND huyện bổ sung danh mục đầu tư nhà văn hóa bản Pá Khôm, bản Coi vào danh mục đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2021-2025, để xem xét triển khai theo lộ trình. Làm việc với Ban Quản lý thủy điện Mường Hung xem xét, đánh giá thiệt hại; bồi thường, đền bù theo quy định, đối với diện tích, cây cối, hoa màu của nhân dân bị thiệt hại; chỉ đạo tổ chức thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, sử dụng quỹ đóng góp của nhân dân cho xây dựng nông thôn mới đối với Ban quản lý bản Hải Sơn...


Từ năm 2020 đến nay, đồng chí Bí thư Huyện ủy Sông Mã đã thực hiện 7 cuộc đối thoại với nhân dân, với sự tham gia đối thoại của 738 người, đã trả lời 789 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân khi thực tế địa phương phát sinh các vấn đề, nội dung bức xúc, cấp thiết trên tất cả các lĩnh vực, cần được giải quyết kịp thời... Qua đó, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết, nhiều lần gặp gỡ trực tiếp với công dân để trao đổi, trả lời về các nội dung kiến nghị đề xuất của công dân đảm bảo theo quy định. Qua đánh giá, các đại biểu dự đối thoại đồng thuận cao với cách thức giải quyết và trả lời của đồng chí Bí thư Huyện ủy, cũng như Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã, UBND huyện và các cấp các ngành.


Cùng với việc tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc tập trung giải quyết các vấn đề ở cơ sở, chú trọng giải quyết những phản ánh, kiến nghị, yêu cầu chính đáng của người dân sau đối thoại; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, từ đó giải quyết dứt điểm những vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác, đúng thủ tục; không phát sinh đơn thư cũng như khiếu nại tố cáo vượt cấp.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Sông Mã, cho biết: Thông qua đối thoại đã tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, làm cho người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý, kinh nghiệm của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức đối thoại đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần xây dựng, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy đảng theo hướng “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin” và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.


Tìm kiếm theo ngày