Đổi thay từ Chương trình 30a của Chính phủ

Sốp Cộp là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước được hỗ trợ theo Chương trình 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020. Sau 10 năm thực hiện Chương trình 30a, kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt khá, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của các tầng lớp dân cư dần ổn định và ngày càng được nâng lên.Trung tâm huyện Sốp Cộp sau 10 năm thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ.


Triển khai thực hiện Chương trình 30 a, huyện Sốp Cộp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Các chính sách hỗ trợ sản xuất được huyện quan tâm hàng đầu, nhằm hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã đầu tư gần 60 tỷ đồng hỗ trợ cho 2.132 hộ khai hoang, phục hoá 400 ha ruộng; gieo cấy 147 ha lúa, trồng 132 ha cỏ, 450 kg ngô giống, 20 nghìn cây cam, 3.500 cây xoài, 380 nghìn cây cà phê, 194 ha sơn tra; hỗ trợ trên 520 tấn phân bón cho 6.762 lượt hộ; 4.959 hộ được hỗ trợ giống gia súc, làm chuồng trại, giống gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản; 2.934 lượt hộ nghèo vùng giáp biên giới được hỗ trợ trên 691 tấn gạo; mở 72 lớp đào tạo nghề cho 2.160 người, xây dựng 31 mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với 1.055 hộ tham gia... Để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, huyện đã hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất, với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng; khoán chăm sóc, bảo vệ 12.814 ha rừng, với 6.157 hộ tham gia; hỗ trợ trồng 12.068 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, với 540 hộ tham gia; hỗ trợ trên 221 tấn gạo cho 1.202 hộ nghèo, 6.174 nhân khẩu trong thời gian chưa tự túc được lương thực tham gia nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng và trồng rừng (năm 2010-2011).


Thực hiện chính sách giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, hiện nay, hệ thống trường, lớp học tại các xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp cơ bản được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang, thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ở các hạng mục: Trường, lớp học, trung tâm dạy nghề cấp huyện, nhà bán trú dân nuôi, nhà ở cho giáo viên ở xã, bản. Chính sách tăng cường, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên; chính sách cử tuyển; chính sách hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí, nấu ăn bán trú... đã có những tác động tích cực đến chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, như: Tỷ lệ trẻ em đến trường tăng cao, tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đều đạt trên 90%; kiến thức và kỹ năng của lao động nông thôn đã có những chuyển biến tích cực. Đối với chính sách dạy nghề gắn với việc làm, giai đoạn 2009-2018, huyện đã mở 53 lớp cho 1.684 người tham gia. Cũng trong 10 năm qua, Sốp Cộp đã đầu tư trên 257 tỷ đồng xây dựng 236 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa... Bên cạnh đó, huyện đã tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình 135 đầu tư gần 53 tỷ đồng để xây dựng các mô hình giảm nghèo; duy tu, bảo dưỡng, xây dựng 88 công trình giao thông, nước sinh hoạt, nhà văn hóa... Các công trình được đầu tư xây dụng và đưa vào sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.Tuyến đường từ trung tâm huyện Sốp Cộp đi xã Nậm Lạnh được đầu tư nâng cấp.


Đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 58,89% xuống còn 31,57%; bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%/năm, đạt so với mục tiêu giảm nghèo hằng năm. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) giảm từ 50,55% (năm 2015) xuống còn 36,17% (năm 2018). Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, với ý thức tự lực, tự cường của mỗi người dân trên địa bàn huyện đã từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, Sốp Cộp vẫn là huyện nghèo của tỉnh, đến nay tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn cao (tỷ lệ hộ nghèo 36,17%, hộ cận nghèo 12,12%); kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn nhiều tiềm ẩn; kết cấu hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng còn rất nhiều khó khăn; việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, triển khai một số dự án còn chậm...


Huyện Sốp Cộp đang xây dựng các chương trình, kế hoạch để tiếp tục thúc đẩy giảm nghèo bền vững, bảo vệ thành quả giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tăng cường và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển KT-XH; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30%; tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày