Đổi thay Nà Ớt

Ngày 13 tháng 01 năm 2022

Những năm qua, với sự nỗ lực của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng, phát huy nội lực trong nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn đạt được kết quả tích cực, cuộc sống của người dân đổi thay từng ngày.Nông dân xã Nà Ớt lựa chọn máy phục vụ sản xuất tại cửa hàng điện máy dân dụng trên địa bàn.

 

Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các bản, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều hình thức phong phú; lồng ghép nội dung trong các cuộc hội nghị của xã và các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, có giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài những chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng, các nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, các chính sách xã hội cho người nghèo trên địa bàn được xã chú trọng thực hiện.


Thực hiện phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Ủy ban MTTQ xã luôn chú trọng thực hiện theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy nội lực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hội Nông dân xã đảm nhận việc vận động nông dân đổi đất, hiến đất, góp công, góp sức, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, để xây dựng NTM. Đoàn Thanh niên đảm nhận công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao. Hội Cựu chiến binh nhận trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự. Hội Phụ nữ vận động hội viên học tập, làm thêm những ngành nghề mới, vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và phát động thực hiện phong trào “5 không 3 sạch”.


Phong trào xây dựng nông thôn mới ở bản Xà Kìa bước đầu có chuyển biến, với những tuyến đường bê tông được kiên cố; phát triển nông nghiệp được quy hoạch với những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng. Ông Hà Văn An, Bí thư chi bộ bản Xà Kìa, cho biết: Bà con trong bản đang duy trì và phát triển diện tích cà phê với 71 ha, trong đó có 69 ha đã cho thu hoạch. Bên cạnh đó, bà con trong bản cũng tích cực khai hoang phục hóa ruộng nước, năm 2021 đã phục hóa được gần 1000m², nâng tổng số diện tích ruộng nước của bản lên gần 3 ha. Bản có 42 hộ thì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 24 hộ, giảm dần qua các năm.


Đến nay, xã Nà Ớt đã đạt được 9/19 tiêu chí đó là: Quy hoạch; Thủy lợi; Cơ sở thương mại nông thôn; Lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; y tế; quốc phòng - an ninh; điện; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Ông Lò Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Nà Ớt, cho biết: Năm 2022, xã đăng ký thực hiện Chỉ tiêu số 17.7, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, thuộc Tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm. Giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu, đến từng ngõ, gõ từng nhà’’, lấy hình ảnh, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay ở các địa phương để nhân ra diện rộng; phát huy vai trò của người có uy tín ở bản, già làng, trưởng bản trong việc vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Chú trọng những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất trong từng gia đình như việc sửa chữa lại nhà, chuồng trại, dời dọn cổng ngõ, tường rào, cây cối để làm đường giao thông, mương thoát nước, vệ sinh môi trường...


Với những lộ trình đặt ra và cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, chương trình xây dựng NTM ở Nà Ớt đã có những giải pháp cụ thể, góp phần hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đề ra.

Tìm kiếm theo ngày