Đổi thay khi nghị quyết đi vào cuộc sống

Ngày 17 tháng 05 năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện huyện mới thành lập, còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.


 

Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Suối Bàng (Vân Hồ).

 

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết, cơ cấu kinh tế của huyện Vân Hồ đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2015; thu ngân sách trên địa bàn 3 năm (2015-2017) đạt trên 142 tỷ đồng, bằng 94,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp phát triển đúng định hướng, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 50 mô hình nông nghiệp, trong đó nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang phát huy hiệu quả, được nhân rộng. Tiêu biểu như các mô hình: trồng rau an toàn tại xã Vân Hồ; phục tráng, cải tạo và nhân diện cây quýt tại xã Chiềng Yên, quy mô 50 ha, trong đó 25 ha đã cho quả, thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng/ha; mô hình ghép cải tạo và trồng mới nhãn, xoài chín muộn, cho thu nhập từ 70 đến 250 triệu đồng/ha/năm; mô hình chăn nuôi trâu, bò thịt, sinh sản, lợn bản địa quy mô hàng hóa, tại các xã: Liên Hòa, Song Khủa, Vân Hồ... đã thu hút được 1 nhà đầu tư triển khai dự án chăn nuôi bò tập trung với quy mô 200 ha. Tính đến năm 2017, giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 20 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2015, bằng 71,4% Nghị quyết.


Nổi bật, trong 3 năm (2015-2017) đã thu hút được 27 dự án, nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn huyện lên 35 dự án, với tổng vốn đầu tư 3.642 tỷ đồng. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao của Tập đoàn TH và Dự án nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao của Công ty TNHH thực phẩm SI Vân Hồ. Trong công tác xây dựng cơ bản, huyện tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư triển khai đảm bảo theo quy định, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện giải ngân, thanh toán đảm bảo tiến độ. Đến nay, đã hoàn thành dự án xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị huyện; triển khai xây dựng tuyến đường 31,5 m từ quốc lộ 6 đến trung tâm hành chính - chính trị huyện... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng được 4 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trường học có học sinh bán trú đã tổ chức nấu ăn; 7/14 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại được tăng cường; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16 triệu đồng năm 2015 lên 18 triệu đồng năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50% xuống còn 44%; bình quân đạt 7,6 tiêu chí/xã về xây dựng nông thôn mới.


Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư huyện ủy Vân Hồ, cho biết: Những kết quả đạt được là tiền đề và điều kiện quan trọng để toàn Đảng bộ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đề ra. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, khai thác các nguồn lực từ đất, thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực mà huyện có lợi thế như: Phát triển nông nghiệp, du lịch... Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Trước mắt, năm 2018, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết đề ra; 100% bản, trường học, trạm y tế có chi bộ; 100% bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 100% hộ được xem truyền hình, sớm đưa huyện Vân Hồ thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, khó khăn của tỉnh, tạo thế và lực vươn lên trở thành huyện phát triển kinh tế - xã hội khá của tỉnh vào năm 2030.

Tìm kiếm theo ngày