Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Mường Bằng

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

Đảng bộ xã Mường Bằng (Mai Sơn) có 27 chi bộ trực thuộc, với 316 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Đảng ủy xã Mường Bằng quán triệt đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho bí thư chi bộ các bản.

 

Đồng chí Tòng Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Hằng năm, Đảng uỷ xã đã tổ chức quán triệt, triển khai tới 100% chi bộ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, bí thư chi bộ các bản tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng do Huyện ủy tổ chức, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ, bản lĩnh chính trị. Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách và tham gia sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ để kịp thời thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội; hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm dân chủ để các đảng viên phát biểu, bày tỏ chính kiến của mình về những vấn đề trọng tâm, cần thiết ở cơ sở.

 

Được biết, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đều dành thời gian thông báo tới đảng viên về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và ở địa phương; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của tháng tiếp theo; các đảng viên đã phát huy dân chủ, trách nhiệm, phát biểu ý kiến, tham gia thảo luận. Bên cạnh đó, các chi bộ duy trì nghiêm túc việc sinh hoạt theo chuyên đề, lựa chọn những vấn đề mà đảng viên và người dân đang quan tâm để đưa ra bàn bạc, thống nhất phương án chỉ đạo giải quyết. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%; qua đánh giá, phân loại hằng năm có hơn 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% chi bộ HTTNV. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, gương mẫu làm tốt công tác vận động người dân tích cực áp dụng kỹ thuật sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập bình quân đạt 24-25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%, xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

 

Chi bộ bản Bó là một trong những chi bộ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chi bộ có 22 đảng viên, định kỳ duy trì sinh hoạt vào ngày mùng 3 hằng tháng, những công việc của bản đều được thống nhất ở chi ủy, sau đó đưa ra chi bộ lấy ý kiến của các đảng viên và ra nghị quyết triển khai thực hiện, nên đã tạo sự đồng thuận của người dân trong bản, như việc huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đảng viên đi làm xa; công tác vay vốn phát triển kinh tế; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… Đồng chí Lường Văn Chanh, Phó Bí thư Chi bộ bản, cho biết: Từ chủ trương lãnh đạo của chi bộ; hằng năm, bản luôn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là các công trình nhà văn hóa, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng; bản được công nhận là bản văn hóa, hằng năm có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tình hình an ninh trật tự ổn định, 5 năm qua, chi bộ bản được công nhận trong sạch, vững mạnh.

 

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Mường Bằng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày