Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị báo cáo viên quý III và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019

Ngày 08 tháng 08 năm 2019

Ngày 8/8, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý III và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019 cho 150 cán bộ Đoàn chủ chốt, các báo cáo viên cấp cơ sở.Hội nghị báo cáo viên quý III và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019.

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên, cán bộ Đoàn chủ chốt đã được thông tin những nội dung về: Tình hình chiến sự trên biển Đông; Quy trình công tác phát triển Đảng trong thanh niên và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Đồng thời được hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, thể thức xây dựng văn bản của Đoàn.


Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nắm bắt kịp thời thông tin, những định hướng trong công tác truyên truyền tới lực lượng đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời nắm vững nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối. 

Tìm kiếm theo ngày