Đoàn giám sát số 2 của tỉnh ủy làm việc tại xã Lóng Phiêng

Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Ngày 21/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Chỉ đạo 32 Tỉnh ủy, do đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở" tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu.Đoàn giám sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc tại xã Lóng Phiêng (Yên Châu)


Đảng bộ xã Lóng Phiêng hiện có 18 chi bộ cơ sở, với 289 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể các chi bộ và đảng viên. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của HĐND, UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng loạt tổ chức sinh hoạt chi bộ khối nông thôn định kỳ vào ngày 24 hàng tháng và ngày 25 hàng tháng đối với chi bộ sự nghiệp hành chính. Quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Tập trung chỉ đạo đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh biên giới; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, hội viên, đoàn viên…


Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Lường Thị Vân Anh đề nghị Đảng bộ xã Lóng Phiêng tiếp tục bám sát kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nội dung của nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh; chủ động khắc phục những khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Bố trí sắp xếp thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã khoa học, đảm bảo vừa có thể tham gia sinh hoạt định kỳ tại chi bộ cơ sở và thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở xã; tiếp tục quan tâm phát triển Đảng tại các bản chưa có chi bộ, trong các HTX và doanh nghiệp; thực hiện tốt việc đối thoại và tiếp công dân để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người dân...


Trần Sơn (Trung tâm TTVH Yên Châu)

Tìm kiếm theo ngày