Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy làm việc tại Thành ủy Sơn La

Ngày 10 tháng 09 năm 2021

Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Thành ủy Sơn La.Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy làm việc tại Thành ủy Sơn La


Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp và cải cách tư pháp theo quy định. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và các cơ quan tư pháp duy trì chế độ giao ban liên ngành giữa các đơn vị, tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án phức tạp, khó khăn. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều chuyển biến, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.


Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy cần đẩy mạnh  tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; quan tâm công tác cán bộ, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và các hoạt động bổ trợ tư pháp, hạn chế thấp nhất sai sót.


Hồng Thơm (CTV)

Tìm kiếm theo ngày