Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10

Ngày 11 tháng 10 năm 2019

Ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND Thành phố.Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10


Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp các hộ dân thuộc bản Sẳng, phường Chiềng Sinh, Thành phố trong diện thu hồi đất phục vụ dự án Bệnh viện đa khoa 550 giường, kiến nghị một số nội dung gồm: Giải quyết mua đất ở khi thu hồi đất thực hiện dự án; đề nghị bồi thường, hỗ trợ tái định cư đất ở.

 


Công dân kiến nghị các nội dung tại buổi tiêp công dân


Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền và tổng hợp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của công dân chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời công dân. Đồng chí yêu cầu UBND Thành phố rà soát lại giá bán đất, đôn đốc khẩn trương việc bố trí điểm tái định cư, sớm đảm bảo đời sống cho nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày