Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La: Hội nghị tham gia ý kiến và Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Ngày 13 tháng 05 năm 2019

Ngày 13/5, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Quản lý Thuế (sửa đổi).


Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 6 chương, 106 điều và Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với 17 chương, 152 điều. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung của hai dự thảo luật. Đối với Luật Đầu tư công, các đại biểu đã cho ý kiến vào các vấn đề, như: Phạm vi, đối tượng áp dụng Luật; đối tượng và phân loại dự án đầu tư công; tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; các tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C; tổ chức quản lý vốn đầu tư công; quản lý nguồn vốn để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối...


Đối với Luật Quản lý thuế, các nội dung được cho ý kiến, gồm: Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; khoanh nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt; áp dụng hoá đơn, chứng từ điện tử...Đại diện ngành Thuế tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Quản lý Thuế (sửa đổi).


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đồng thời, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia các ý kiến bằng văn bản để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.


Tìm kiếm theo ngày