Diện mạo nông thôn mới ở xã Muổi Nọi

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

Muổi Nọi là xã vùng II của huyện Thuận Châu, trong tổng số 11 bản, có 5 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn... Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trên các lĩnh vực, nhưng với nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, chính quyền xã và sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Muổi Nọi nay đã khởi sắc, hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư bài bản, hiệu quả.Đường nội bản Sẳng Sang đã được đổ bê-tông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa của nhân dân.


Chúng tôi đến bản Sẳng Sang của xã Muổi Nọi, đây là bản vừa sáp nhập 3 bản: Sẳng, Sang và Lọng Phẳng và cũng là một trong những bản thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vận động bà con đóng góp làm đường giao thông. Đi trên con đường bê tông phẳng phiu, Trưởng bản Đèo Văn Hưởng nói: Bản có 170 hộ, 807 nhân khẩu. Con đường này trước đây là đường đất hẹp, năm 2013 được Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống, Ban quản lý bản đã họp và vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, đóng góp tiền và ngày công đổ bê tông đường. Việc làm đường được thí điểm 100 m từ trục đường chính vào bản; gia đình tôi tiên phong phá tường rào, hiến 25 m² đất mở rộng đường, thấy việc đi lại thuận lợi, bà con đồng tình ủng hộ, đóng góp tiền, hiến đất; hiện toàn bộ hơn 1,3 km đường nội bản và 6/34 ngõ đã được đổ bê tông. Nhờ có đường đi lại thuận lợi nên cà phê, ngô, sắn của bà con khi thu hoạch được ô tô vào mua tận nhà, cuộc sống của bà con ngày một nâng cao; hộ nghèo của bản giờ chỉ còn 23 hộ, 19 hộ cận nghèo.


Ông Lò Văn Thương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã không chỉ kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, mà còn bám sát cơ sở nắm bắt những ý kiến, nguyện vọng của người dân để có kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế địa phương và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, các kế hoạch, các bước thực hiện, dự án đầu tư, vốn đầu tư và đóng góp của bà con được công khai minh bạch. Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong bản đã tự nguyện đóng góp nhiều ngày công và hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi của bản, của xã... Từ năm 2010 đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 462 tỷ đồng, cùng hỗ trợ của chương trình 135, Nghị quyết 115, Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh đã cứng hóa 27,31 km đường liên bản, đường nội bản; đổ bê-tông 5,97 km đường giao thông đến bản và 2,5 km trục chính nội đồng; xây dựng 6 công trình trường lớp học, 5 công trình nhà văn hóa; đưa vào sử dụng Trạm Y tế xã, góp phần giúp xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.


Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng, xã Muổi Nọi đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; vận động bà con chuyển diện tích cây trồng trên nương kém hiệu quả sang trồng cây cà phê, cây ăn quả. Hiện, toàn xã có 344,6 ha cà phê, năng suất đạt 8 tấn/ha; 191 ha cây ăn quả. Thu nhập và đời sống người dân không ngừng được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm thường xuyên. Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo của xã hằng năm giảm từ 2,5-3%; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 34,5%, hộ cận nghèo còn 15,2%. Cùng với đó, vấn đề môi trường cũng được xã chú trọng quan tâm, xã đã phối hợp với Công ty Môi trường đô thị của huyện thu gom rác thải tại các bản dọc quốc lộ 6 theo hình thức xã hội hóa, đối với các bản khác thì hướng dẫn các hộ dân đào hố rác để xử lý tại chỗ; vận động nhân dân di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn, đến nay 85% số hộ chăn nuôi đã thực hiện; 413/944 hộ của xã đạt 3 sạch (sạch nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước).


Với việc huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, Muổi Nọi đã đạt 9/19 tiêu chí. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã đang gặp nhiều khó khăn, như tiêu chí về điện, hiện vẫn còn 110 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Mặc dù hệ thống nước sạch đã được đầu tư, nhưng các công trình nước sinh hoạt đã xuống cấp, chưa đảm bảo việc cấp nước cho người dân. Khó nữa là đối với các hộ dân có diện tích đất hạn hẹp không thể bố trí được mặt bằng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hiện xã đã giao cho cán bộ thú y, khuyến nông hướng dẫn bà con các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Khi chất thải hoai mục, sử dụng làm phân bón cho cây trồng, song đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, chưa có giải pháp lâu dài.


Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, thời gian tới, xã Muổi Nọi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong xây dựng nông thôn mới; tranh thủ các nguồn ngân sách, huy động nhân dân đóng góp để thực hiện tốt chương trình. Từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, đời sống nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Tìm kiếm theo ngày