Diện mạo mới Bon Phặng

Ngày 13 tháng 08 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bon Phặng (Thuận Châu) đoàn kết, chung tay nỗ lực phấn đấu, hiện đã đạt 10/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, điện, thủy lợi, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, tổ chức sản xuất, y tế, an ninh trật tự.Đường nội bản Lốm Hượn được đổ bê-tông chắc chắn, sạch sẽ.


Là xã vùng II, nhiều bản cách xa trung tâm, bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn tới 42%... là những trở ngại trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để tạo sự đồng thuận của nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chương trình phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, ưu tiên làm trước những tiêu chí thiết thực, như xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giao thông, thủy lợi... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng bản, phát huy vai trò của trưởng bản, già làng, người có uy tín; cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công tham gia xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất. Đối với sản xuất nông nghiệp, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi..., toàn xã hiện có trên 50 ha lúa 2 vụ, 250 ha ngô, trên 540 ha cà phê... Đặc biệt, thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng cây ăn quả trên đất dốc, xã vận động bà con chuyển những diện tích kém năng suất sang trồng cây ăn quả các loại, hiện xã có 137 ha cây ăn quả chất lượng cao, gồm: xoài, nhãn, chanh leo, mận hậu; trong đó, gần 100 ha đã cho sản phẩm, sản lượng vụ vừa qua đạt trên 372 tấn. Đồng thời, thành lập 2 HTX trồng cây ăn quả, liên kết, hỗ trợ các hộ dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, chú trọng chăn nuôi, chăm sóc 1.600 con trâu, bò, hơn 1.200 con dê, 2.100 con lợn, 13,5 ha ao cá, hàng chục ngàn con gia cầm các loại.


Lốm Hượn là một trong những bản được xã chọn làm điểm trong thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn và môi trường. Chi bộ bản đã chỉ đạo đưa các nội dung xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp bản để nhân dân bàn bạc, thống nhất các bước thực hiện từng tiêu chí; phân công các đảng viên phụ trách đoàn thể vận động nhân dân hiến đất, ngày công, vật liệu để bê-tông hóa các tuyến đường nội bản, vận động bà con đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể đến từng hộ vận động, hỗ trợ, giúp đỡ..., nên tuyến đường nội bản dài 720 m đã được đổ bê-tông, tất cả các gia đình đều đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; hàng tuần, bà con cùng nhau vệ sinh thôn bản phong quang, sạch sẽ.


Theo thống kê, Bon Phặng đã hoàn thành đổ bê tông 11,6 km đường, kiên cố hóa 5 tuyến kênh mương thủy lợi, 95% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, gần 90% số hộ dân được sử dụng nước sạch, 60% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 50% số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường... xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực trong nhân dân, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển kinh tế, giảm nhanh số hộ nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí còn lại.


Tìm kiếm theo ngày