Điện lực Sông Mã nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

Thời gian qua, Điện lực Sông Mã luôn chú trọng lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. Nhờ đó, các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh của đơn vị luôn đạt và vượt, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


 

Công nhân Điện lực Sông Mã kiểm tra thông số vận hành giờ cao điểm.

 

Hiện nay, Điện lực Sông Mã đang quản lý, vận hành 364 trạm biến áp, gần 780 km đường dây trung thế, trên 844 km đường dây hạ thế. Đơn vị cung cấp điện cho 46.612 khách hàng trên địa bàn hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp, với 46.936 công tơ đang vận hành trên lưới. Nhằm nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng thực hiện các dịch vụ về điện; trong đó, chú trọng tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng theo quy chế một cửa, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều đạt thời gian quy định. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 421 lượt khách hàng.


Ông Hoàng Văn Thành, Giám đốc Điện lực Sông Mã, cho biết: Do đặc thù về địa hình miền núi của địa bàn hai huyện, việc giải quyết các yêu cầu về điện cho khách hàng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Điện lực Sông Mã luôn nỗ lực khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, phục vụ tốt các lễ hội, tết, kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia và các sự kiện chính trị của các huyện; chất lượng công tác quản lý, vận hành được nâng cao từ công tác kiểm tra định kỳ, xử lý tồn tại, cập nhật hồ sơ sổ sách... Từ đầu năm đến nay, công tác thay công tơ định kỳ đạt và vượt kế hoạch giao; thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm, không để công tơ quá hạn trên lưới; hoàn thiện thực hiện việc chỉnh trang lưới điện theo các tiêu chí 5S đối với 4 trạm biến áp, 4km đường dây trung áp và 3km đường dây hạ thế, đạt 100% kế hoạch Công ty giao. Đã thực hiện kiểm tra trên phần mềm quản lý máy biến áp, tình hình mang tải máy biến áp trong 364 trạm biến áp phân phối nhằm phát hiện các máy biến áp quá tải, non tải; thực hiện hoán đổi nâng công suất cho các máy biến áp quá tải, non tải nhằm đảm bảo cấp điện liên tục ổn định, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn. Tổ chức vệ sinh công nghiệp, thay thế hàng chục quả sứ đứng và bát sứ bị vỡ, đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão.


Đơn vị đã đầu tư xây dựng 15 công trình chống quá tải, 2 công trình trạm biến áp giảm tổn thất điện năng; hiện các công trình này đã được đóng điện. Đơn vị đã quan tâm phối hợp với đơn vị thi công sửa chữa các công trình hạ thế, thay thế toàn bộ dây dẫn cũ nát, cột bị rạn nứt, vỡ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn; lập nhiều phương án sửa chữa thường xuyên, gồm hòm công tơ mục nát, công trình nâng cấp dây dẫn. Cùng với đó, đơn vị  thực hiện tốt công tác quản lý trật tự an toàn, không để xảy ra mất trộm tài sản, cháy nổ; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, quản lý chặt chẽ tài sản văn phòng; thực hiện tốt công tác 5S, văn hóa doanh nghiệp. Khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, như truyền hình trực tuyến, triển khai văn bản qua mạng LAN, internet, không để lỗi chủ quan hệ thống mạng ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh. Nhìn chung, các chỉ tiêu của Điện lực đều đạt và vượt kế hoạch Công ty giao. Tuy nhiên, Điện lực Sông Mã quản lý vận hành bán điện trên địa bàn 2 huyện có lượng khách hàng tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao nên việc tiếp cận, mở tài khoản hoặc sử dụng ví điện tử rất thấp, do đó, có 2 chỉ tiêu là tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt còn rất thấp. Nhờ thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt, vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, điện thương phẩm đạt gần 52 triệu kWh; doanh thu bán điện đạt trên 103 tỷ đồng; tổn thất điện năng 8,44%, ước tính đến cuối năm 2020 đạt 7,9%.


Trong thời gian tới, Điện lực Sông Mã tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc khách hàng; thực hiện tốt văn hóa trong doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm chính xác, minh bạch, tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng.

Tìm kiếm theo ngày