DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Ngày 14 tháng 09 năm 2021

● Xem xét việc giao chỉ tiêu thu ngân sách huyện Sông Mã phù hợp với thực tiễn ● Sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị trên đất của Trường Đại học Tây Bắc cũ ● Cần nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 43 đến khu tái định cư bản Nậm Rên ● Quan tâm chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch


Cử tri kiến nghị: Xem xét việc giao chỉ tiêu thu ngân sách huyện Sông Mã phù hợp với thực tiễn (giao thu phí thủy điện theo công suất thiết kế của nhà máy, trong khi thực tế các nhà máy không đủ nước để vận hành hết công suất).

           

UBND tỉnh trả lời: Dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2020 đã thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và có sự thống nhất giữa Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế khu vực Sông Mã, Sốp Cộp. Đối với dự toán thu từ hoạt động thủy điện năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Mã được xác định, đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện kê khai và nộp thuế trong 3 năm liền kề (Năm 2018: Sản lượng đạt 117 triệu kWh, số thuế nộp 31 tỷ đồng; năm 2019: Sản lượng đạt 86 triệu kWh, số thuế nộp 22 tỷ đồng; năm 2020: Sản lượng giao 86 triệu kWh, sản lượng thực tế đạt 128 triệu kWh, số thuế nộp 28 tỷ đồng) và phân tích các yếu tố, nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh như hạn hán kéo dài năm 2018, 2019 do ảnh hưởng của hiệu ứng Elnino, ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Phương án dự toán năm 2021, xác định 87 triệu kWh, tương đương số thuế nộp 27 tỷ đồng, đã tính toán đến yếu tố hụt thu sản lượng của các nhà máy thủy điện, như vậy dự toán thu từ thủy điện năm 2021 của huyện Sông Mã đã được tính toán theo đúng quy định, đã tính đến yếu tố hụt thu và không cao hơn số thực hiện năm 2020.

           

Cử tri kiến nghị: Thực hiện Công văn số 503/UBND-KT ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Sơn La, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trường Đại học Tây Bắc cũ tại thị trấn Thuận Châu theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo quy hoạch huyện Thuận Châu đã bố trí đất để xây dựng trụ sở làm việc cho Bảo hiểm xã hội, Chi cục thi hành án dân sự, Chi nhánh nước. Hiện, các đơn vị đã được phê duyệt dự án đầu tư, bố trí kế hoạch vốn và thực hiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. Tuy nhiên, do vướng mắc liên quan đến bàn giao đất và tài sản trên đất khu đất trường Đại học Tây Bắc cũ nên UBND huyện Thuận Châu chưa thể bàn giao mặt bằng cho các đơn vị để triển khai các dự án xây dựng trụ sở theo quy định.

           

UBND tỉnh trả lời: Căn cứ Thông báo số 44/TB-BGDĐT ngày 18/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 1 năm 2021 (trong đó có phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất (cũ) của trường Đại học Tây Bắc tại huyện Thuận Châu và Trung tâm giáo dục lao động (cũ) huyện Mộc Châu). Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 1071/UBND-TH ngày 20/4/2021 đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính chuyển giao cơ sở nhà, đất và tài sản khác của Trường Đại học Tây Bắc (cũ) tại Tiểu khu 9, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về UBND tỉnh Sơn La để giao UBND huyện Thuận Châu quản lý, sử dụng. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quy trình tiếp nhận, quản lý sử dụng tài sản nhà, đất theo quy định của pháp luật.

           

Cử tri kiến nghị: Nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 43 đến khu tái định cư bản Nậm Rên, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

           

UBND tỉnh trả lời: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Sơn - điểm TĐC Co Phương, huyện Mộc Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 và đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn để triển khai dự án trong năm 2021. Tuy nhiên, đoạn đường từ trung tâm xã Chiềng Sơn - điểm TĐC Nậm Rên (khoảng 2 km) chưa được phê duyệt đầu tư trong danh mục các dự án thuộc Đề án 666. Do vậy, đề nghị UBND huyện Mộc Châu cân đối từ nguồn ngân sách cấp mình quản lý để đầu tư dự án.

           

Cử tri kiến nghị: Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể kết quả triển khai thực hiện công tác phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020; trên cơ sở đó đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó quan tâm đến chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch để phù hợp với định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

           

UBND tỉnh trả lời: Tỉnh đã triển khai công tác tổng kết công tác phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020, như: Báo cáo số 718-BC/TU ngày 25/5/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/4/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; đưa chỉ tiêu phát triển Du lịch vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (trong đó xác định Du lịch là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội theo Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24/9/2020). Tỉnh ủy đã ban hành kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 về Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 về thực hiện  kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 về “Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

           

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày