Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 02 năm 2020

Sớm giải tỏa 21 hộ gia đình xây dựng trái phép tại khu vực cổng bến xe khách Sơn La; Có ý kiến với Nhà máy thủy điện Hòa Bình điều tiết mực nước để tăng thời gian sử dụng có hiệu quả diện tích bãi bồi dọc sông Đà và nuôi thủy sản; Đôn đốc Công ty cổ phần Thương mại Ngọc Thanh làm đường giao thông theo dự án khu dân cư ngã tư Cơ khí, tổ 5, phường Chiềng Sinh để nhân dân trong vùng dự án ổn định đời sống


Cử tri đề nghị: Xem xét sớm triển khai giải tỏa 21 hộ gia đình khu vực cổng bến xe khách Sơn La tại tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La đang sử dụng đất tạm giao cho HTX Nà Cạn - xã Chiềng Sinh (nay là phường Chiềng Sinh) để xây dựng các công trình, dịch vụ (Theo Quyết định số 1556/QĐ-UB ngày 17/7/2001 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển 373 m² đất ruộng 1 vụ của hợp tác xã Nà Cạn sang đất chuyên dùng và giao phần diện tích đó cho HTX để xây dựng các công trình dịch vụ). Hiện các hộ đang kinh doanh quán ăn, giải khát, sửa chữa xe máy, karaoke, cắt tóc gội đầu, nhà trọ... gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép trên mặt thoáng suối Hoong Tến.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã có văn bản số 2140/UBND-KT ngày 28/6/2019 giao UBND thành phố Sơn La hoàn thiện công tác thu hồi đất theo quy định và triển khai dự án chỉnh trang đô thị theo kế hoạch của UBND thành phố. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/12/2019.


Ngày 15/9/2019, UBND thành phố Sơn La đã có Tờ trình số 442/TTr- UBND đề nghị phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ của các dự án trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2020 (trong đó có Dự án giải tỏa 21 hộ gia đình khu vực cổng bến xe khách Sơn La - được cấp có thẩm quyền xét duyệt, tổng hợp trong danh mục là là Dự án chỉnh trang đô thị (khu vực bến xe khách Sơn La).


Đến thời điểm trả lời kiến nghị cử tri, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 về việc thông qua danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La (trong đó có Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bến xe khách Sơn La).


Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND Thành phố đang hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất và tiến hành triển khai dự án trong năm 2020.


Cử tri đề nghị: Cấp có thẩm quyền có ý kiến với Nhà máy thủy điện Hòa Bình xem xét việc vận hành Nhà máy điều chỉnh phù hợp với thời gian nước dâng và nước rút để tăng thời gian sử dụng hiệu quả diện tích bãi bồi dọc sông Đà, trồng cây lương thực ngắn ngày và nuôi thủy sản, tăng thu nhập cho người dân.


UBND tỉnh trả lời: Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Công ty thủy điện Hòa Bình đã có văn bản số 1046/TĐHB-KTAT ngày 25/10/2019 trả lời với nội dung “Công tác vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình, duy trì mực nước hồ theo thời kỳ nước dâng (tích nước), nước rút thực hiện theo quy định tại Quyết định 740/QĐ-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 235/QĐ-BCT ngày 31/01/2019 của Bộ Công Thương. Theo đó, vào mùa lũ từ 15/6 - 15/9, việc vận hành do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai quyết định; mùa cạn từ 16/9 - 14/6 năm sau việc khai thác, vận hành hồ phải đảm bảo dòng chảy tối thiểu hạ lưu, vừa phải đảm bảo tích đủ nước để phục vụ đổ ải gieo cấy vụ đông xuân. Do vậy, người dân cần phải căn cứ theo lịch trình tích nước và xả nước của Công ty thủy điện Hòa Bình và điều kiện khí hậu để đảm bảo canh tác, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả.


Cử tri đề nghị: Cấp có thẩm quyền đôn đốc Công ty cổ phần Thương mại Ngọc Thanh, chủ đầu tư dự án Miền Trung - Tây Nguyên (dự án khu dân cư ngã tư Cơ khí, tổ 5, phường Chiềng Sinh) làm đường giao thông để nhân dân trong vùng dự án ổn định đời sống.


UBND tỉnh trả lời: UBND Thành phố đã làm việc, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án - Công ty cổ phần thương mại Ngọc Thanh triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt, trong đó có tuyến đường quy hoạch rộng 16,5 m nối từ đường quốc lộ 4G vào dự án. Đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã tiến hành san, gạt đảm bảo giao thông tại khu vực.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày