Diễn đàn cử tri

Ngày 31 tháng 01 năm 2019

Xem xét điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường từ Quốc lộ 37 đi huyện Mường La để đi qua trung tâm xã Pắc Ngà; Giải quyết kiến nghị của cử tri về việc đền bù trên cos 218 cho các hộ dân thuộc bản Mai Quỳnh; Cử tri đề nghị xem xét đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh 110A (đoạn từ Nà Bó - Chiềng Sung)


Cử tri đề nghị: Xem xét điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường từ Quốc lộ 37 đi huyện Mường La để đi qua trung tâm xã Pắc Ngà và bản Lềnh Tiến, xã Chim Vàn; bản Nà Sài, bản Ảng, bản Bước và các khu vực lân cận thuộc xã Pắc Ngà hoặc đầu tư thêm đường nhánh đến trung tâm xã Pắc Ngà nếu hướng tuyến không thể điều chỉnh được.


UBND tỉnh trả lời: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La là dự án tuyến đường liên vùng dọc sông Đà, nối hai vùng lòng hồ đi qua trung tâm 5 xã thuộc vùng tái định cư thủy điện Hòa Bình. Dự án đầu tư nhằm mục tiêu cấp bách về giao thông, là tuyến đường độc đạo phục vụ việc khắc phục hậu quả của thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra trong vùng; từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông đến vùng sâu, vùng xa; góp phần xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước đây, Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh, tuy nhiên do không cân đối được nguồn vốn nên Dự án chưa được triển khai thực hiện.


UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La thực hiện bước chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 18/4/2018. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Chủ đầu tư lựa chọn đã thực hiện khảo sát và lập hồ sơ Dự án, trong đó hướng tuyến Dự án đang lập cơ bản bám theo hướng tuyến của Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2005.


Ngày 18/5/2018, UBND huyện Bắc Yên đề xuất hướng tuyến của Dự án tại văn bản số 882/UBND (nội dung đề xuất như kiến nghị của cử tri). UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ đầu tư giao đơn vị tư vấn khảo sát, lập thêm phương án tuyến theo đề xuất của huyện Bắc Yên, tuy nhiên sau khảo sát, lập phương án thực tế điều kiện địa hình (độ dốc dọc tại các vị trí gần bản Nà Sài, bản Suối Lềnh) không đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Vì vậy, hướng tuyến đơn vị tư vấn khảo sát đã lựa chọn là hướng tuyến tối ưu thực hiện Dự án.


Cử tri đề nghị: Xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri về việc đền bù trên cos 218 cho các hộ dân thuộc bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quỳnh Nhai phối hợp với UBND huyện Mai Sơn xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri. Theo đó, ngày 3/7/2018, UBND huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với UBND huyện Mai Sơn tổ chức buổi đối thoại với 11 hộ tái định cư huyện Mai Sơn, được cử đại diện cho các hộ tái định cư bản Noong Luông xã Cò Nòi, bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon; bản Nà Ban xã Hát Lót; bản Nà Đươi, xã Nà Bó huyện Mai Sơn. Tại buổi đối thoại, UBND 2 huyện đã nghe, tiếp thu 12 ý kiến, kiến nghị của các hộ tái định cư, trong đó nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến 02 vấn đề: (1) Về việc chưa bồi thường, hỗ trợ đối với các tài sản là nhà sàn, nhà gỗ, công trình phụ; (2) Về việc chưa được thống kê, bồi thường bổ sung diện tích đất trên cos 218m chưa có trong hồ sơ kê khai ban đầu.


Đại diện UBND 2 huyện, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai đã phát biểu, trả lời, giải thích cụ thể, chi tiết về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La; quá trình giải quyết kiến nghị của UBND huyện. Theo đó, khẳng định việc thống kê, bồi thường bổ sung diện tích đất trên cos 218 m chưa có trong hồ sơ kê khai ban đầu đã được UBND huyện triển khai theo đúng quy trình, quy định tại hướng dẫn số 62/HD-STNMT ngày 11/4/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức xác minh diện tích đất thu hồi trên cốt chưa đưa vào hồ sơ kê khai ban đầu của các hộ tái định cư thủy điện Sơn La. Từ năm 2016, UBND huyện đã có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh (Thông báo số 152, 153, 154, 155, 156/TB-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện), một số trường hợp cụ thể UBND huyện cũng đã có văn bản trả lời.


Sau nghe ý kiến trả lời, giải thích của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, cử tri (các hộ tái định cư dự buổi đối thoại) đã hiểu và nhất trí cao với các nội dung trả lời kiến nghị (về bồi thường nhà sàn, nhà gỗ, công trình phụ, đất rừng phòng hộ, đất cộng đồng, đơn giá đất áp dụng bồi thường; thống kê bồi thường bổ sung diện tích đất trên cos 218m chưa kê khai ban đầu).


Cử tri đề nghị: Xem xét đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh 110A (đoạn từ Nà Bó - Chiềng Sung) và tuyến đường tỉnh 110 địa phận qua tiểu khu 8, tiểu khu Thành Công, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, vì hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng nặng và xuống cấp nghiêm trọng, bà con nhân dân đi lại rất khó khăn.


UBND tỉnh trả lời: Đường tỉnh 110 đoạn tuyến Nà Bó - Chiềng Sung và các đoạn đi qua tiểu khu 8 (Km6+100-Km9+300), tiểu khu Thành Công (Km4-Km6+100), xã Nà Bó, huyện Mai Sơn thuộc tuyến Hát Lót - Mường Bú được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng năm 2003. Trong quá trình khai thác sử dụng, đơn vị quản lý đường đã thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do thời gian đưa vào khai thác sử dụng đã lâu, lưu lượng phương tiện ngày một tăng (đặc biệt là xe tải nặng) nên kết cấu nền, mặt đường đã bị hư hỏng, xuống cấp làm cho các phương tiện lưu thông rất khó khăn, gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải lập Dự án đầu tư sửa chữa tại Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 và sử dụng kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh để sửa chữa theo quy định.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày