Điểm sáng trong công tác thu thuế ở cơ sở

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

Đội Quản lý thuế liên phường, xã số 1 thuộc Chi cục Thuế khu vực Thành phố - Mường La có 7 cán bộ, được giao nhiệm vụ quản lý thu thuế đối với 927 người nộp thuế trên địa bàn xã Chiềng Ngần và phường Quyết Tâm, Chiềng Sinh. Những năm qua, Đội luôn chủ động thực hiện các giải pháp, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

                                 


Cán bộ Đội quản lý Thuế liên phường, xã số 1 tư vấn nộp thuế cho người nộp thuế.

           

Bà Ngô Thị Hồng, Đội trưởng, cho biết: Do dịch Covid-19 tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, Đội đã họp bàn đưa ra các giải pháp thu thuế hiệu quả. Đồng thời, phối hợp tham mưu với UBND các xã, phường triển khai kế hoạch thu ngân sách, bảo đảm dân chủ, công khai, chống thất thu thuế, giảm nợ đọng thuế...

           

Đội đã thực hiện tốt công tác quản lý nợ và động viên người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế, Chú trọng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế qua email, điện thoại... thông qua hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin, đại chúng. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

           

Anh Hồ Văn Trọng, chủ cơ sở Pet Shop Sơn La, số 52, đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm (Thành phố), cho biết: Chúng tôi được cán bộ thuế phụ trách địa bàn phường thường xuyên tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế, nên chúng tôi nhận thức được nghĩa vụ của mình và thực hiện nộp đúng đủ thuế theo quy định. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hộ kinh doanh chúng tôi được hưởng chính sách hỗ trợ giảm thuế.

           

Trên cơ sở số thu hằng tháng, hằng quý, Đội còn tổ chức họp đánh giá công tác thu ngân sách và rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền địa phương, các bộ phận chuyên môn của Chi cục Thuế khu vực rà soát, kiểm tra các đối tượng kinh doanh nộp chậm, đôn đốc bảo đảm các cơ sở kinh doanh đưa vào quản lý thuế đầy đủ, kịp thời. Cơ bản các hộ luôn chấp hành tốt các quy định, nghĩa vụ thuế. 

           

Ông Phạm Văn Sinh, tổ 4 phường Quyết Tâm (Thành phố), kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, tuy nhiên từ tháng 7 đến nay cơ sở tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, ông bộc bạch: Gia đình tôi phải nộp thuế theo quy định là 22 triệu đồng/năm. Vừa qua, cán bộ thuế quản lý địa bàn phường đã thông báo cho chúng tôi biết là trong thời gian nghỉ dịch, chúng tôi sẽ không phải nộp thuế khoán. Như vậy, chúng tôi cũng yên tâm hơn khi không có thu nhập trong thời gian phòng, chống dịch. 

           

Đối với nguồn thuế giá trị gia tăng, bên cạnh cá nhân kinh doanh chấp hành tốt chính sách thuế vẫn còn nhiều cá nhân vẫn chưa tự giác kê khai nộp thuế, gây khó khăn trong quản lý thu thuế, gây mất công bằng về nghĩa vụ nộp thuế. Để giải quyết tình trạng trên, Đội đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hộ kinh doanh có doanh số hóa đơn mua lẻ biến động lớn để kịp thời điều chỉnh doanh số khoán cho phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xã, phường nắm bắt kịp thời các diễn biến phát sinh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

           

Với những cách làm cụ thể, hiệu quả, từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thuế liên phường, xã số 1 đã thu nộp ngân sách trên 6,2 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm, dẫn đầu các đội thuế trên địa bàn Thành phố, góp phần cùng ngành Thuế hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách.

Tìm kiếm theo ngày